Csongrád Városi Önkormányzat a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tavaszi tanítási szünet időtartama alatt

2022. április 14. és 2022. április 19. napokra

szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkezést biztosít a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a Csongrád, Szentháromság tér 10. szám alatti étkezdében (elvitel formájában).

Kérem a jogosult gyermek (gyermekek) szülőjét, vagy más törvényes képviselőjét, hogy kérelmüket az erre rendszeresített formanyomtatványon 2022. április 6. napjáig szíveskedjenek leadni a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Ellátó Szervezetének irodájába (Kossuth tér 7. fszt. 38. iroda).

Formanyomtatvány a Hivatalban igényelhető.

Csongrád, 2022. március 16.

Dr. Juhász László

jegyző