Válassza az Oldal lehetőséget

Hatályos Önkormányzati Rendeletek

2020. április 02-ai állapot szerint
(a többször módosítottak egységes szerkezetben)
Az alaprendeleteket módosító vagy kiegészítő – az egységes szerkezetbe beépített – külön rendeletek Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Titkárságán megtekinthetők.


42/1995. (XII. 15.) ÖKt. rendelet (egységes szerkezetben)
“Egyes helyi természeti területek védetté nyilvánításáról”.
Módosítva: – az 1/1996. (II.2.)
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendeletekkel

28/1996. (XII. 6.) ÖKt. rendelet (egységes szerkezetben)
“Csongrád város Környezetvédelmi Alapjáról”.
Módosítva:
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendelettel

26/2000. /IX. 26./ ÖKt. rendelet
“Az 1999. évi LXXV. tv. szerinti védett övezetről.”
Módosítva:
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendelettel

35/2001. /XI. 26./ Ökt. rendelet
“Az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról.”
Módosítva:
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendelettel

20/2002. /X. 7./ Ökt. rendelet  (Egységes szerkezetben)
“Csongrád város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteinek megállapítása.
Módosítva:
– a 22/2014.(XI.17.)
– 9/2015.(V.7.) Ökt rendeletekkel.
Mellékletek


9/2004. /III. 25./ ÖKt. rendelet (egységes szerkezetben)
“Csongrád város címeréről és zászlajáról, használatuk rendjéről.”
Módosítva: – a 9/2005 /III. 22./
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendeletekkel
– a14/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelettel

25/2005. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben)
“Csongrád Város Helyi Építési Szabályzata”
– melléklet (.zip)

2/2006. /I. 30./ ÖKt. rendelet
“A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Csongrád város területén történő végrehajtásáról”
Módosítva:
– a 40/2009. (XII.1.) ÖKt rendelettel

8/2006. (III. 8.) ÖKt. rendelet (egységes szerkezetben)
“A folyékony települési kommunális hulladékszállítási- és kezelési kötelező közszolgáltatás szabályairól és díjairól.”
Módosítva:
– a 28/2006 /VII. 4./
– a 18/2007 /IX.5./
a 40/2009. (XII.1.) Ökt rendelettel

23/2011. (VI.17.) önkormányzati rendelet

„Az üzletek éjszakai nyitvatartási idejének szabályozásáról.”
Módosítva:
– a 12/2012. (V.25.),
– a 8/2015.(III.23.)
– 31/2016.(VI. 24.) önkormányzati rendeletekkel.

8/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben)
„A Csongrád Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól.”
Módosítva:
14/2013. (V. 30.) Ökt. rendelettel

10/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben)
„Sportszervezetek és civil szervezetek támogatásáról”
Módosítva: 10/2016. (II. 22.)Ökt. rendelettel

20/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben)
„A helyi kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról.”
Módosítva: a 19/2014.(XI.17.), 11/2015. (V. 21.), 6/2017.(I.30.) és a 18/2017.(VI.23.)önkormányzati rendeleteivel

21/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben)
„A díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről.”
Módosítva: a –  20/2014.(XI. 17.) Ökt. rendelettel

22/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben)
„A PRO URBE – CSONGRÁD kitüntetésről és adományozásának rendjéről”
Módosítva: a 21/2014.(XI. 17.) Ökt. rendelettel

25/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet
„A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről.”
– melléklet

4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben)
„A közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól.”

– melléklet
– függelék

11/2014. (VII.16.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben)
„A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról.”
Módosítva:
– 13/2015.(V. 28.)
– 30/2015. (XII. 18.)
– 33/2016.(VI. 24.)önkormányzati rendeletekkel
– mellékletek

15/2014. /X. 22./önkormányzati rendelet
„A képviselők, a bizottságok tagjai és tisztségviselői tiszteletdíjának mértékéről.”

18/2014. (XI. 17.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben)
“A helyi adókról.”
Módosítva:
– a 24/2015. (XI. 27.)önkormányzati rendelettel
– a 45/2016. (XI. 25.) a 32/2017.(XI. 27.) és
– a 26/2018.(XI. 23.)önkormányzati rendeletekkel
– melléklet

14/2015.(VI. 19.) önkormányzati rendelet
“A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról”
– melléklet

15/2015.(VI. 19.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben)
“A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról”
– melléklet

23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet
„A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről”
– mellékletek
– függelék

25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet
“A talajterhelési díjról”

3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet
“A természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről”

6/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet
“A Csongrád közigazgatási területén önkormányzati tulajdonban lévő temetők rendjéről”
– melléklet

 7/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet
“A lakástulajdon megszerzésének helyi támogatási rendszeréről és a garzonlakáshoz jutás feltételeiről”

8/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet
“Csongrád Város Önkormányzata vagyonhasznosítási, – fejlesztési versenyszabályzatáról és beruházásairól”

14/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelet
“A vásárokról és a piacokról.”
– melléklet

16/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelet
“A nemdohányzók védelmének helyi szabályairól”

20/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet
“A Körös-toroki üdülőterület rendjéről”
– melléklet
-függelék

21/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet
“A közterület elnevezés és a házszámozás helyi szabályozásáról”
– melléklet

22/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet
“A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.”

28/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
“Az állattartás körében a közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározásáról”
– melléklet

32/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet
“A közterületek és ingatlanok tisztántartásáról”

35/2016. (VII. 08.) önkormányzati rendelet
“A helyi közművelődési feladatok ellátásáról”
– melléklet

52/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet
“A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról”

53/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet
“Csongrád Városi Önkormányzat sporttevékenységével kapcsolatos feladatairól”

55/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet
“Egyes anyakönyvi események szolgáltatási díjainak mértékéről”

56/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet
“A zöldterületek és a fás szárú növények védelmének helyi szabályairól”

10/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet
“A taxiállomások kijelöléséről és igénybevételének rendjéről”
Mellékletek (.zip)

21/2017. (VII. 13.) önkormányzati rendelete
“A Körös-toroki üdülőterületen a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól”

25/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
“A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól”
Melléklet

36/2017. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
“A helyi tanulmányi ösztöndíjrendszerről”

15/2018. (VI. 11.) önkormányzati rendelete
“Parkolóhely-létesítési kötelezettség pénzbeli megváltásáról”

17/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
“Csongrád város védőnői körzeteinek megállapításáról”

31/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
“A köztisztviselők illetményalapjáról”

4/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelete
“A Csongrád Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól”
-mellékletek (.zip)

13/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Csongrád város 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
-mellékletek (.zip)

27/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
“Csongrád Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata”
-mellékletek, függelékek (.zip)

28/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
“A játszóterek használatának rendjéről”
-mellékletek, függelékek (.zip)

5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelete
“A Csongrád Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól”
-mellékletek (.zip)

10/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelete
“A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről”

34/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelete
“A közterületen történő kötelező maszkviselés szabályairól”

39/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
“Az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról”

1/2021. (I. 14.) önkormányzati rendelete
“A közigazgatási szankciórendszer változásával összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról”

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk