Válassza az Oldal lehetőséget

Lakossági tájékoztató – Agyhártyagyulladás elleni védőoltáshoz

Lakossági tájékoztató – Agyhártyagyulladás elleni védőoltáshoz

Csongrád Városi Önkormányzat képviselő-testülete folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság szociális és egészségügyi helyzetét, ennek függvényében javaslatot tesz rendeletei módosítására, kiegészítésére, felmerülő igények esetén új támogatási forma bevezetésére.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM. rendelet 5.§-a értelmében a bárányhimlő elleni védőoltás 2019. szeptember 1. napjától bekerült az életkorhoz kötötten kötelező védőoltások körébe. A házi gyermekorvosok és a Védőnői Szolgálat véleményét kikérve a képviselő-testület a 2019. július 23-ai ülésén döntött arról, hogy a bárányhimlő elleni védőoltáshoz nyújtott települési támogatás helyett az Agyhártyagyulladás elleni (Meningococcus B) Bexsero védőoltáshoz nyújt anyagi támogatást a lehetőséggel élni kívánó, rászoruló családoknak. Ez a betegség bár ritka, azonban rendkívül gyors lefolyású, súlyos szövődményei lehetnek, illetve halálos kimenetellel is végződhet. A leginkább veszélyeztettek a csecsemők.

Az oltóanyag igen költséges, közel 30.000 Ft/ db, mely jelentős anyagi megterhelést jelent, tekintettel arra, hogy a csecsemőkori védettséghez 2 védőoltás szükséges, amit 6 hónapos életkorig kellene beadatni.

A rendelet értelmében az első oltás költségét a szülőnek kellene kifizetni, a második oltás költségét az önkormányzat viseli, amennyiben a kérelmező a felsorolt feltételeknek megfelel.

A képviselő-testület  helyi jogalkotó tevékenysége körében ezen döntésével kíván segítséget nyújtani kisgyermekes családoknak:

Az agyhártyagyulladás elleni védőoltás támogatására nyújtott települési támogatásra jogosult az a kérelmező:

       – aki a kérelem benyújtásakor és azt megelőző 6 hónapban Csongrád városban lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él,

– az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át (jelenleg 128.250 Ft),

– aki házi gyermekorvosi igazolással tanúsítja, hogy az első oltóanyag már beadásra került a gyermek 3-4 hónapos kora között,

– aki Csongrád város közigazgatási területén működő gyógyszertári igazolást csatol be a Bexsero oltóanyag költségéről.

A kisgyermekes családokon túl, a Fogyatékos gyermeket nevelő családoknak is segítséget kíván nyújtani a képviselő-testület. A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendeletben meghatározott jogosultsági feltételek megléte esetén 40.000 Ft összegű támogatás adható a gyermek 6 éves életkoráig.

A fogyatékos gyermek sajátos nevelési igénye, oktatása-fejlesztése 6 éves kor felett is súlyos anyagi terhet ró a családokra.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a tankötelezettség 23 éves életkorig meghosszabbítható szakértői vélemény alapján.

A szakmai konzultációt követően a támogatásra való jogosultság feltételeinél szükséges volt a rendeletbe beemelni az értelmileg akadályozott (azaz középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos), halmozottan sérült kifejezést valamint az életkort megemelni 6 évről 16 éves korra.

Fogyatékos gyermek családjának nyújtott települési támogatására jogosult az a kérelmező:

(1) Települési támogatás nyújtható annak a fogyatékos gyermeket nevelő családnak, ahol a testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott), vagy autizmussal élő, vagy halmozottan sérült gyermek a 16 életévét nem töltötte be, sajátos nevelési igénye miatt korai fejlesztésben részesül, nevelése a köznevelés keretein belül integrált óvodai, iskolai, illetve szegregált, gyógypedagógiai óvodában/iskolában valósul meg,

valamint a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenki legkisebb összegének az 500 %-át (jelenleg 142.000 Ft).

(2) A települési támogatás összege gyermekenként 40.000 Ft/év

(3)       A fogyatékosság tényét és a sajátos nevelési igényének megfelelő ellátását, annak korai fejlesztésben, óvodai /iskolai nevelésben való megvalósulását a kérelmezőnek igazolnia kell a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (Hallás-, Látás-, Mozgásvizsgáló) Szakértői Bizottságai, vagy Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága, vagy a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Csongrádi Tagintézménye által kiállított szakértői vélemények csatolásával.

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda, Szociális és Lakásügyi Csoportjához (fsz.7-9. szoba).

Mindezek az intézkedések a lakosság szociális biztonságát kívánják szolgálni.

 

Csongrád, 2019. július 26.

            Bedő Tamás

polgármester

A szerzőről

Válaszolj

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Önnek ajánljuk

Skip to content