Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az idei évben is fűtési támogatást biztosít a rászoruló családok, háztartások részére. 

A 2022/2023-as fűtési idényben „Fűtési támogatás adható annak a kérelmezőnek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (jelenleg 85.500 Ft), egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíjminimum 350 %-át (jelenleg 99.750 Ft). 

Fűtési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A fűtési támogatás egy fűtési idényre szól, hat hónapra, novembertől áprilisig.

A támogatás havi összege egységesen 5.000,- Ft. Tűzifa igénylése esetén a támogatás mértéke 1,5 erdei m3tűzifa.

A támogatás folyósítása a közüzemi szolgáltató (MVM Next Energia Zrt. vagy a Csongrádi KÖZMŰ Szolgáltató Kft., vagy társasházi számlára) felé történik utólagosan, tárgyhót követő hónap 5. napjáig. 

A kérelem benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30. (péntek). 

2022. január 01. napjától új ellátásként került bevezetésre az Időskorúak támogatása, mellyel a 75 év feletti idősek megnövekedett kiadásait kívánja csökkenteni a Képviselő-testület évenkénti egyszeri 10.000 Ft összegű pénzbeli támogatással.

„Időskorúak rendkívüli települési támogatására jogosult az a személy, aki a kérelem benyújtásakor igazoltan nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül, továbbá

a) csongrádi bejelentett lakóhellyel vagy legalább 2 éve tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen Csongrádon él, de bentlakásos intézményi ellátásban nem részesül,

b) 75. életévét betöltötte,

c) akinek a nyugdíja vagy nyugdíjszerű ellátása nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át. (jelenleg 128.250 Ft)

(7) A kérelem tárgyévben bármikor benyújtható, a támogatás összege évenként egyszeri 10.000 Ft/fő.”

A kérelemnyomtatvány letölthető innen: Fűtési támogatás nyomtatvány

További információval ügyfélfogadási idő alatt a Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Irodája áll rendelkezésre. (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. fszt. 7-9. szoba)

A képviselő-testület a jelenleg kialakult gazdasági viszonyok (magas infláció, megnövekedett nyersanyag árak, rezsi költségek) miatt további kiegészítő támogatások bevezetését vizsgálja a rászoruló családok, idősek, egyedül élők megsegítése érdekében.

 

Csongrád, 2022. augusztus 04.

Bedő Tamás

polgármester