Válassza az Oldal lehetőséget

Pályázat aljegyző munkakör betöltésére

Pályázat aljegyző munkakör betöltésére

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala                 

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyzői iroda

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 59. pontja szerinti jogi és igazgatási feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző munkájának segítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, akadályoztatása esetén a teljes körű helyettesítése. A jegyzői iroda vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) 29/2003. /X. 29./ ÖKt. rendelet “A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről.” rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Egyetem, A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247.§. szerint meghatározott képesítés.,
 •         Közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Közigazgatási szakvizsga,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 •         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint.
 •         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 •         Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.
 •         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról.
 •         Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata.
 •         Szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok másolata.
 •         Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Juhász László nyújt, a 63/571-900 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-1495-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
 •         Elektronikus úton Erhardtné Bernát Henrietta részére a pmmunkaugy@csongrad.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző javaslata alapján a polgármester bírálja el. A pályázatok benyújtását követően telefonos egyeztetés alapján kerül sor a pályázók személyes bemutatkozására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csongrad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk