Válassza az Oldal lehetőséget

Pályázati kiírás informatikus munkakör betöltésére

Pályázati kiírás informatikus munkakör betöltésére

Csongrádi Polgármesteri Hivatal

                       

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet Csongrádi Polgármesteri Hivatal informatikus, rendszergazda

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 21. Informatikai feladatkör

Ellátandó feladatok:

Biztosítja a számítástechnikai eszközök folyamatos működését a Hivatalon belül. Javaslatot tesz a számítástechnikai berendezések és programok fejlesztésére. Üzemelteti a szavazatszámlálás számítógépes rendszerét. Üzemelteti a számítógépes hálózatot, gondoskodik a hálózatot érintő hibák kijavításáról. Nyilvántartja a Hivatal számítástechnikai eszközeit. Elkészíti az informatikai eszközök, alkalmazások használatának szabályait, gondoskodik ezek betartásáról, illetve betartatásáról.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Hivatal informatikai rendszerének teljes körű üzemeltetése és karbantartása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, informatika,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Informatika,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Informatikus, rendszergazda munkakör – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű Hálózatismeret,
 • Gyakorlott szintű Hardverismeret,
 • Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,
 • Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek,
 • Gyakorlott szintű Windows Server operációs rendszer,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012 (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt adattartalommal elkészített fényképes önéletrajz.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről.
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai.
 • Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erhardtné Bernát Henrietta nyújt, a 63/571-942 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csongrádi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-4414-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: informatikus, rendszergazda.
 • Elektronikus úton Erhardtné Bernát Henrietta részére a pmmunkaugy@csongrad.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Dr. Juhász László, Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján, polgármesteri egyetértéssel a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát postai úton visszaküldjük. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csongrad.hu honlapon szerezhet.

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk