Válassza az Oldal lehetőséget

Szent Vendel Szobor Restaurálása

„Hagyományosan mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozó nemzet lévén, a magyarság körében is nagy lelki szükség mutatkozott a különböző állatbetegségektől, járványoktól megóvó, transzcendens védelemre. Szent Vendel tiszteletét a török kiűzése után (1686) Magyarországra érkező német telepesek hozták magukkal, így a nyugati/dunántúli régióban megfigyelhető intenzív Vendel-tisztelet közvetlen német hatásnak tudható be. Ugyanebben az időben jelent meg hazánkban a nagyobb odafigyelést igénylő, ám bőségesebb gyapjúhozamú merinói birka, mely lassan kiszorította a rideg tartást is jól tűrő őshonos rackajuhot. Az érzékenyebb juhfajta széleskörű elterjedése természetes módon hozzájárult az állatbetegségek ellen oltalmat nyújtó mennyei patrónus tiszteletének erősödéséhez, melyet a merinói birkákkal érkező német pásztorok is terjesztettek.

A Felgyő és Csongrád határban található út menti szobrot 1820-ban emelte a „csongrádi juhász és pásztor sereg”. A talapzaton megtalálható a szobor gondozójának, Szegedi Szabó Rókus számadó juhásznak neve, aki 1840-ben a pásztor sereg költségén megújította az alkotást. A későbbi karbantartási munkák, festések időpontja is megtalálható a talapzaton (1874, 1947), de ezeket az újításokat már a csongrádi hívek adakozásából fedezték.

A nagyméretű, színesre festett szoboralak ruházata alapján a jászsági ábrázolásokkal áll rokonságban, ahol Vendelt előszeretettel formázták meg magyar pásztorként, hosszú hajjal, kalappal és tarisznyával. Az álló figura összetett kezeit arca elé emeli, lábánál rackajuh, színesre festett korona és pásztorkutya látható. A szobor köré 1860-ban három oldalról nyitott, romantikus-copf stílusú építményt emeltek. A baldachin csúcsos oromfalán kovácsoltvas kereszt található. A szobor állítása idején a jelenlegi helyétől néhány száz méterre, egy kisebb földhalom tetején állt, melyet a csongrádiak Vendel-halomnak neveztek el.”       

Megtekintheti itt: Csongrádi Értéktár

A fejlesztés keretében a Szent Vendel szobor valamint a szobor védelméül szolgáló baldachin épület került restaurálásra, felújításra. A pályázat a Vidékfejlesztési Program keretében, az Alsó -Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület által meghirdetett  LEADER pályázati forrásból került finanszírozásra.

 

A szerzőről

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Önnek ajánljuk

Skip to content