FELHÍVÁS

Csongrád Városi Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkezést biztosít a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, továbbá a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
bölcsődében és az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt,
iskolás gyermekek részére a nyári tanítási szünet (2019. június 17. napjától 2019. augusztus 31. napjáig) időtartamára eső munkanapokon
a Csongrád, Szentháromság tér 10. szám alatti étkezdében.
Kérem a jogosult gyermek/ek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét, hogy kérelmüket az erre rendszeresített formanyomtatványon 2019. június 03-ig szíveskedjenek leadni a bölcsődék, óvodák, iskolák gondnokainak, vagy a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Ellátó Szervezetének irodájába (Kossuth tér 7. fszt. 36. iroda).
Formanyomtatvány a gondnokoknál és a Hivatalban igényelhető.

Csongrád, 2019. május 02.

Dr. Juhász László
jegyző