A Kormány a kialakult gazdasági helyzetre, energiakrízisre tekintettel a pénzügyi lehetőségeihez mérten biztosítani kívánja a lakosság részére a téli fűtéshez szükséges tüzelőanyagot.

A fentiekre tekintettel az önkormányzatok közreműködnek a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Tájékoztatom a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy a hivatal Szociális és Lakásügyi Irodáján (fsz. 7.8.9 szoba) igényfelmérő lapot nyújthatnak be a 2022/2023. évi fűtési szezonra várhatóan felhasználandó barnakőszén mennyiségre (mázsában kifejezve). 

A kérelemnyomtatvány letölthető innen: Kérelem lakossági barnakőszén igényléshez.

Beadási határidő: 2022. szeptember 29. (csütörtök) 16.00 óra. A hivatal 2022. szeptember 30-ig továbbítja a beérkezett igényeket (a háztartások számát, az igényelt tüzelő mennyiséget) a Magyar Államkincstár felé.

Lakossági igénybejelentés feltételei:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás

  egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a 2022/2023 évi   fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége ( mázsában kifejezve) lehet

Szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Csongrád, 2022. szeptember 19.

Tisztelettel: Bedő Tamás polgármester