Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 20-án (csütörtökön), 09.00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

Letöltés egyben (zip)

 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság anyagai
Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai
Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai
Oktatási és Művelődési Bizottság anyagai
Bokrosi Városrészi Önkormányzat anyagai

 

Meghívó

 

Csongrád és Térsége Általános Iskola Bokrosi Általános Iskolája tanulóinak ünnepi műsora

Az „Év családja” kitüntető cím átadása

 

Főnapirend:

1. Tájékoztató az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról
Előadó: Bedő Tamás polgármester

2. A tanyán élő lakosság helyzete
Előadó: Bedő Tamás polgármester

-melléklet (.jpg)

 

3. Előterjesztések:

 

1. 2018. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat módosítása

-melléklet (.zip)

2. Javaslat a 2019. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozására

3. A köztisztviselők illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

4. A lakástulajdon megszerzésének helyi támogatási rendszeréről és a garzonlakáshoz jutás feltételeiről szóló rendelet módosítása

5. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló helyi rendelet módosítása

6. Csongrád Városi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve

-melléklet (.zip)

7. Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2019. évi folyószámla hitelfelvétele

8. Hozzájárulás a 2019. évi kistérségi járási startmunka programok indításához

9. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

10. Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet számára pénzeszköz biztosítása

11. Beszerzési engedélyokirat jóváhagyása – „Barnamezős területek rehabilitációja Csongrádon” – volt laktanya épület felújítása

12. Tájékoztatás az idegenforgalmi fejlesztési célra kiírt pályázati eljárás eredményéről

13. Javaslat a Csongrád, Szőlőhegyi u. 19/A. sz. alatti ingatlan (kisposta épület) megvásárlására

14. A Csongrád Justh Gyula u. 2. 3/23. szám alatti közérdekű lakásba bérlőkijelölés

15. A Csongrád Vízügyi Sportegyesület kérelme csónakház területének használatba adására

16. Az Első Magyar Kert Szövetkezet és Csongrád Város Önkormányzata között létrejött Együttműködési megállapodás meghosszabbítása

-melléklet (.doc)

17. A Képviselő-testület 2019. I. félévi munkaterve

18. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

19. Csongrád város településrendezési eszközeinek módosítására irányuló VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAGÁNAK elfogadása

-melléklet (.zip)

 

Zárt ülés:

Z/1. Behajthatatlan követelések elengedése

 

Interpellációs válaszok

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.