Válassza az Oldal lehetőséget

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2016. december 19-én, 14.30 órai kezdettel ülést tart

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2016. december 19-én, 14.30 órai kezdettel ülést tart

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2016. december 19-én (hétfőn), 14.30 órai kezdettel ülést tart

Az ülés helye: Galéria földszinti tárgyaló terme

Meghívó

Főnapirend:

1. Tájékoztató az ENKSZ Észak-dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt. Csongrád városban folytatott szolgáltatói tevékenységről

Melléklet

2. A Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének megállapítása

3. Előterjesztések:

1. A költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának (szerkezetének, táblázatainak) meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

2. Az önkormányzatnál alkalmazandó kincstári finanszírozási rendről szóló 33/2002. (XII.23.) Ökt. rendelet hatályon kívül helyezése

3. 2016. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat-módosítása

Mellékletek (zip)

4. Javaslat a 2017. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozására

5. Csongrád Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve

6. A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról.

7. Csongrád Városi Önkormányzata sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól szóló rendelet megalkotása.

8. Az önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 6/2006. (I.31.) Ökt. számú rendelet hatályon kívül helyezése

9. Egyes anyakönyvi események szolgáltatási díjainak mértékéről szóló rendelet megalkotása.

10. Javaslat a Csongrád város környezetvédelméről szóló 41/2009.(XII. 1.)Ökt. rendelet hatályon kívül helyezésére, új önkormányzati rendelet megalkotására

11. Javaslat Csongrád Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló (HÉSZ) 25/2005. (VIII. 29. ) Ökt. rendelet módosításának elfogadására.

Melléklet

12. Csongrád város településrendezési terve módosításának kezdeményezése.

13. Tájékoztatás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Csongrád Városi Önkormányzat, illetve a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. közötti háromoldalú megállapodás meghosszabbításáról és az Ipari Parki autóbuszjárat kihasználtságáról

14. Intézkedési terv elfogadása a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. Állami Számvevőszék általi vizsgálatával összefüggésben

15. Javaslat a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. végelszámolással történő megszüntetésére.

16. Tartózkodás utáni idegenforgalmi adót fizetők részére pályázati kiírás idegenforgalmi fejlesztési célra.

17. A 212/2016. (XI.24.) számú önkormányzati határozat visszavonása

18. A Belvárosi Műemlékházak és a Körös-toroki üdülőterületet érintő szociális szövetkezet létrehozása.

19. A csongrádi 2122/31 hrsz. alatti ingatlan (Legénységi épület) bontása

20. Testvérvárosi megállapodás a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal, a Beregszászi járási Tanács és Csongrád Városi Önkormányzat között

21. A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Megszüntető Társulási Megállapodásának jóváhagyása

22. Döntés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázati projektben való részvételről

Melléklet

23. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása.

24. Alföld Művészeti, Kulturális és Sport Egyesület kérelme

25. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

26. A csongrádi 4642/4 hrsz-ú ingatlan idegenforgalmi hasznosítása érdekében szükséges megállapodások megkötése

27.  Egyebek:

Vételi kérelem a Csongrád, Nárcisz utcai lakóingatlanok mögötti területrészekre

Zárt ülés:

– Első lakáshoz jutók támogatása.

A szerzőről

Válaszolj

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Önnek ajánljuk

Skip to content