Válassza az Oldal lehetőséget

„Hegybírói Pályázat”

„Hegybírói Pályázat”

Csongrádi Hegyközség Választmánya

a „Hegyközségekről” szóló 2012. évi CCXIX. törvény (továbbiakban: hegyközségi törvény) 40. § (7) bekezdése alapján pályázatot ír ki

Csongrádi hegyközség hegybírói tisztség ellátására

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (6 óra/nap)

Kinevezés időtartama: 2017. február 01-től határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Csongrádi Hegyközség területe (6640. Csongrád, Justh Gy. u. 2/b)

Ellátandó feladatok: a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkára által meghatározott, Csongrádi Hegyközség közigazgatási területén a hegybírói feladatok ellátása a regionális titkár iránymutatása alapján. a hegyközségi törvény 40. § (5) bekezdés szerinti a közgyűlés, illetve a választmány döntése alapján meghatározott feladatok.

Munkabér és juttatások: hegyközségi törvény 40. § (5) bekezdés és (10) bekezdései szerint.

Munkavégzésre vonatkozó speciális előírások: hegyközségi törvény 40. § (7) bekezdés szerint a hegybíró munkáltatója a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. A hegybíró felett a munkáltatói jogokat a kinevezés és felmentés tekintetében a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkára gyakorolja. Egyéb munkáltatói jogokat a regionális titkár gyakorolja.

Pályázat feltételei:

 • legalább középfokú mezőgazdasági szakirányú szakképzettség
 • közigazgatási alapvizsga megléte, vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkezik vagy annak vállalása, hogy kinevezése esetén a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára által meghatározott határidőn – de kinevezéstől számított legkésőbb egy éven – belül e vizsgát leteszi
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • foglalkozástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alóli mentesség
 • szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis kezelő programok ismerete

Pályázati elbírálásnál előnyt jelent:

 • hegyközségi szervezetben eltöltött legalább 5 éves gyakorlat,
 • HEGYIR program ismerete
 • a hegybíró működési területében elhelyezkedő szőlőültetvények ismerete
 • saját gépkocsi, B kategóriás jogosítvány

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
 • közigazgatási alapvizsga letétének igazolása, vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség igazolása vagy nyilatkozat arról, hogy vállalja, hogy kinevezése esetén a a közigazgatási alapvizsgát a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára által meghatározott határidőn – de kinevezéstől számított legkésőbb egy éven – belül leteszi
 • részletes szakmai önéletrajz

A tisztség betöltésének időpontja: 2017. február 01.

Pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 15-ig beérkezően. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Ungerbauer György, a Csongrádi Hegyközség elnöke nyújt a 06-30/635-1515 telefonszámon.

Pályázat benyújtásának módja: postai úton, Csongrádi Hegyközség Választmánya 6640. Csongrád, Justh Gy. u. 2/b. A borítékra kérjük feltüntetni: „Hegybírói Pályázat”.

A pályázat eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a hegybíró személyére a beérkezett pályázatok értékelése alapján a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa felé a Választmány tesz javaslatot. A kinevezés a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkárának a jogköre.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 16.

A pályázat kiírás további közzétételének helye: Csongrádi Hegyközség székhelyén kifüggesztve, Csongrád televízió, Csongrád város honlapja, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának honlapja.

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk