Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2022. május 24-én (kedden), 16.30 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Galéria kistárgyalója

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1-1. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) jóváhagyása

-melléklet (.zip) 

2-2. Beszámoló a 2021. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról

-melléklet (.zip) 

3-3. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2021. évi költségvetése módosítása véleményezése

-melléklet (.zip) 

4-4. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) véleményezése

-melléklet (.zip) 

5-11. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi beszámolója

-melléklet (.pdf) 

6-12. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének jóváhagyása

-melléklet (.zip) 

7-13. Tájékoztató a 2022/2023-as nevelési év óvodai beíratásáról Csongrád városában

8-14A Csongrádi Óvodák Igazgatóság alapító okiratának módosítása

9-17.  Javaslat önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok városüzemeltetést érintő szervezeti átalakítására 

10-18A köztisztviselők illetményalapjáról szóló 31/2018. (XII. 21. )önkormányzati rendelet módosítása

11-21. Belchatów-ba utazó delegáció tagjainak kiválasztása

12.  Egyebek

 

Zárt ülés:

Z/2. Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok vezetői tisztségviselőinek díjazása

Z/6. Javaslat Pedagógiai díj adományozására

Z/7. Javaslat Testnevelési és Sportdíj adományozására

  • Javaslat: 6640 Csongrád, Nagymező u. 4/c. szám alatti szociális bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítására
  • Javaslat: 6640 Csongrád, Hársfa u. 59. 1/2. szám alatti szociális bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítására
  • Egyedi szociális ügyek