A Városgazdasági, Ügyrendi-és Összeférhetetlenségi Bizottság 2022. június 27-én (hétfőn), 14.30 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Galéria kistárgyaló

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató az alapítványok tevékenységéről

-mellékletek (.zip)

2. Javaslat a Csongrád közigazgatási területén önkormányzati tulajdonban lévő temetők rendjéről szóló 6/2016.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítására, Temető Szabályzat jóváhagyása

-melléklet (.docx)

3. Távhőszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása

4. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 9/2022.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Intézményi felújítás kérelmeinek jóváhagyása (Csongrádi Óvodák Igazgatósága, Csongrád és Térsége Általános Iskola Piroskavárosi Általános Iskolája) később kerül kiküldésre

6. Ifjúsági Ház és a Városi Sporttelep Csongrád-Tiszapart SE által történő üzemeltetési megállapodás jóváhagyása

7. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről

8. 2022. évi költségvetés II. negyedéves előirányzat-módosítása

-mellékletek (.zip)

9. Javaslat: A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására.

10. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosítására

11. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 15/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosítására

12. Pályázat benyújtása TOP-Plusz 1.3.1-21 Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák pályázati felhívásra

13. Javaslat a Csongrádi Kézilabda Munkacsarnok elnevezésére

14. Képviselő-testület 2022. II. félévi munkaterve

15. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

16. Egyebek:

 

Zárt ülés:

  • Z/1. A csongrádi 5878 hrsz-ú ingatlan (volt Szeviép telep) értékesítésére kiírt pályázat értékelése
  • A Csongrád, Csókásy F. u. 8/B. sz. alatti költségelvű lakás bérletére kiírt pályázat elbírálása
  • A Csongrád-Bokros, Pajtás u. 1. sz. alatti költségelvű lakás bérletére kiírt pályázat elbírálása
  • A Csongrád, Tulipán u. 17. 4/11. sz. alatti költségelvű lakásra benyújtott pályázatok elbírálása
  • Első lakáshoz jutók támogatása