Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 26-án (csütörtökön), 09:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) jóváhagyása

-melléklet (.zip) 

2. Beszámoló a 2021. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról

-melléklet (.zip) 

3. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2021. évi költségvetése módosítása véleményezése

-melléklet (.zip) 

4. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) véleményezése

-melléklet (.zip) 

5. A Csongrádi Víz-és Kommunális Kft. 2021. évi beszámolója

-melléklet (.pdf) 

6.   A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2021. évi beszámolója

-melléklet (.pdf) 

7.  A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyása

-melléklet (.pdf) 

8. A Csoterm Kft. 2021. évi beszámolója, ügyvezetőjének javadalmazása

-melléklet (.pdf) 

9. A Csoterm Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyása

-melléklet (.pdf) 

10. CSONGRÁDI VENDÉGVÁRÓ Szolgáltató Szociális Szövetkezet 2021. évi beszámolója 

-melléklet (.pdf) 

11. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi beszámolója

-melléklet (.pdf) 

12. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének jóváhagyása

-melléklet (.zip) 

13. Tájékoztató a 2022/2023-as nevelési év óvodai beíratásáról Csongrád városában

14. A Csongrádi Óvodák Igazgatóság alapító okiratának módosítása

15. A Művelődési Központ és Városi Galéria pályázata a Csoóri Sándor Alaphoz 4 kézművesház felújítása érdekében

16. A Volánbusz Zrt. beszámolójának elfogadása, a 2021. évi autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

-melléklet (.pdf) 

17.  Javaslat önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok városüzemeltetést érintő szervezeti átalakítására 

18. A köztisztviselők illetményalapjáról szóló 31/2018. (XII. 21. )önkormányzati rendelet módosítása

19. Hozzájárulási kérelem az Egyetértés utca, Szőlőhegyi utca és az Attila utca sarkán, önkormányzati tulajdonban lévő területen (hrsz. 2598) szegélykővel ellátott zúzottköves parkoló kialakítására

-melléklet (.pdf) 

20. Javaslat a Körös-toroki 6029 helyrajzi számú épület Bottyán Istvánról történő elnevezésére

21. Belchatów-ba utazó delegáció tagjainak kiválasztása

22. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülés:

Z/1. Beruházási hitelfelvétel – banki ajánlatok elbírálása és hitelcélok bemutatása

Z/2. Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok vezetői tisztségviselőinek díjazása

Z/3. A csongrádi 3988 hrsz-ú, Csongrád, Vasút u. 90., csongrádi 4577 hrsz-ú, Szegedi úti telephely, csongrádi 5815 hrsz-ú, Csongrádi, Gyökér u. 1. szám alatti és a csongrádi 3000 hrsz-ú, Csongrád, Bethlen G. u. 51. sz. alatti  állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba kérése

Z/4. Csongrád, Karinthy F. u. 19. szám alatti ingatlan tulajdonjogának ügye

Z/5. Tájékoztatás Kültéri sportmedence előrehaladásáról (később kerül kiküldésre)

Z/6. Javaslat Pedagógiai díj adományozására

Z/7. Javaslat Testnevelési és Sportdíj adományozására

 

Interpellációs válaszok

 

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.