Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019. november 19-én (kedden), 17.00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Galéria földszinti tárgyaló terme

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1-1. Csongrád Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

-melléklet

melléklet (indokolás)

2-2. A játszóterek használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása, játszóterek üzemeltetése

3-3. A Csongrád közigazgatási területén önkormányzati tulajdonban lévő temetők rendjéről szóló 6/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása a díjtételek tekintetében

4-4. Helyi adórendelet módosítása

5-5. Javaslat a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 5/2015.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására

6-13. A Csongrád, Szent Imre u. 19. szám alatti ingatlanrész ingyenes használatba adása a Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. részére

7-14. A Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. könyvvizsgálói megbízatása

8-16 Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülés:

Z/1. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető testületeinek átalakítása

Z/3. Javaslat az „Év családja” kitüntető cím adományozására

Egyebek:

  • BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos tájékoztatás
  • Egyedi szociális ügyek