Az Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság 2022. május 24-én (kedden), 15.30 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri tárgyaló (120-as szoba) 

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1-1. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) jóváhagyása

-melléklet (.zip) 

2-2. Beszámoló a 2021. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról

-melléklet (.zip) 

3-13. Tájékoztató a 2022/2023-as nevelési év óvodai beíratásáról Csongrád városában

4-14A Csongrádi Óvodák Igazgatóság alapító okiratának módosítása

5-15A Művelődési Központ és Városi Galéria pályázata a Csoóri Sándor Alaphoz 4 kézművesház felújítása érdekében

6-17.  Javaslat önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok városüzemeltetést érintő szervezeti átalakítására 

7-20. Javaslat a Körös-toroki 6029 helyrajzi számú épület Bottyán Istvánról történő elnevezésére

8-21. Belchatów-ba utazó delegáció tagjainak kiválasztása

9. Egyebek

 

Zárt ülés:

Z/5.Tájékoztatás Kültéri sportmedence előrehaladásáról (később kerül kiküldésre)

Z/6. Javaslat Pedagógiai díj adományozására

Z/7. Javaslat Testnevelési és Sportdíj adományozására