F E L H Í V Á S

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 20/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendeletének 5.§ (1) bekezdése értelmében 2019. évben a Szociális Nap alkalmából

Szociális Díjat adományoz.
A díj adományozható azon szociális ágazatban dolgozó személyek, szervezetek és közösségek számára, akik/amelyek a szociális ellátás és gyermekvédelem területén hosszú időn át kifejtett, kimagasló és példaértékű munkásságukkal különösképpen hozzájárultak e területen a város jó hírnevének öregbítéséhez, a szociális ellátások, ellátott központú minőségi fejlődéséhez.

A díj odaítéléséről a határidőre beérkezett javaslatok alapján az Egészségügyi és Szociális Bizottság tesz indítványt a Képviselő-testületnek.

A kitüntetésre méltónak tartott személyre vagy közösségre bárki írásban, elektronikusan (aláírással, szkennelve), vagy papíralapon részletes indoklással ellátott javaslatot nyújthat be
2019. október 17-ig

a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Szociális és Lakásügyi Csoportjához (Csongrád, Kossuth tér 7., majoredina@csongrad.hu), valamint a csongrad@csongrad.hu e-mail címre.

Csongrád, 2019. szeptember 13.

Bedő Tamás polgármester