Csongrád Város Polgármesterétől

 

Száma: Fjl/925-20/2021

Csongrád Város településrendezési eszközeinek módosítása 3 részterületen 

(a 4425/1 és a 4425/2 hrsz., az 1551/1 hrsz. alatti ingatlanokon és a Körös-torok területén (25/2005 (VIII.29.) Ökt. rendelet 45§ Hullámtér és nyílt ártér övezetei) 

H I R D E T M É N Y

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK KÖZZÉTÉTELE

Munkaközi tájékoztatás Csongrád város hatályos településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárásban történő módosításához 

Tisztelt Partnerek!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Tr.) foglalt követelmények, a Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 25/2017. (IX.29.) önk. rendelete (továbbiakban: Pr.) és a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 156-157. §-ai alapján tájékoztatom, hogy Csongrád Városi Önkormányzat kezdeményezte a hatályos településrendezési eszközeinek módosítását.

A Tr.-ben foglalt követelményekkel összhangban a mai napon tájékoztatok minden Pr. szerint érintett Partnert, hogy a szóban forgó tervezeteket partnerségi véleményeztetésre bocsátom munkaközi dokumentáció formájában. A dokumentáció letölthető az önkormányzat honlapjáról az alábbi címről: www.csongrad.hu

A partnerségi egyeztetés 2021. december 22-én a meghirdetéssel indul.

Az észrevételek benyújtási határideje 2022. január 6.

Az észrevételek az alábbi Csongrád Városi Önkormányzat 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. postacímre küldve vagy az Ügyfélszolgálati Irodán személyesen leadva, illetve a csongrad@csongrad.hu és foepitesz@csongrad.hu elektronikus levélcímre küldhetők meg.

Felhívjuk a Tisztelt Véleményezők figyelmét, hogy a véleményezendő anyaggal kapcsolatban az eljárás jelen szakaszában a dokumentációban szereplő szabályozási elemek javításra, módosítására, pontosítására észrevételeket, véleményeket várunk, mert új módosítási szándékot már nem áll módunkban elfogadni.

Jelen felhívás a település hivatalos honlapján és az Önkormányzat épületében lévő hirdetőtáblán kerül közzétételre 2021. december 22. és 2022. január 6. közötti időszakban.

Csongrád, 2021. december 22.

                                                          Tisztelettel:  Bedő Tamás Polgármester

 

Kapcsolódó dokumentum: