Válassza az Oldal lehetőséget

Lakossági tájékoztató a rendkívüli települési támogatás változásairól

Lakossági tájékoztató a rendkívüli települési támogatás változásairól

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 2019. február 1. napjától az alábbiak szerint módosította a települési támogatás megállapításáról szóló helyi rendeletét. Települési támogatás nyújtható a mindennapi életvitelt negatívan befolyásoló, előre nem tervezhető körülmények megoldására, létfenntartást veszélyeztető élethelyzetek megszüntetésére a szociálisan rászoruló kérelmezők, családok részére.

Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg 45.600 Ft-ot (az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 160 %-a), egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén nettó 57.000 Ft-ot (az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-a).

Az alábbi létfenntartást veszélyeztető helyzetek esetén az egy főre jutó jövedelemhatár nettó 62.700 Ft – összegben került meghatározásra:

a) tartós betegsége vagy rokkantsága miatt, jelentős jövedelem kiesése következett be vagy,

b) a lakhatását biztosító épületben természeti csapás, földrengés, víz, vihar, jégeső, rendkívüli mértékű csapadék, tűz jelentős kárt okozott vagy,

c) bűncselekmény áldozata, sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett vagy,

d) nyugdíja vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. 3. § /1/ bekezdése szerint folyósított ellátása kifizetése a jogosultság megállapításának elbírálása miatt késik, vagy,

e) önhibáján kívül legfeljebb 2 havi lakbérhátraléka halmozódott fel és azt önerőből nem tudja kielégíteni vagy,

f) nagyobb összegű váratlan kiadását vagy havi 15.000 Ft feletti  társadalombiztosításba be nem fogadott gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, étrend kiegészítő készítmény kiadását önerőből nem tudja kiegyenlíteni vagy,

g) gyermeke nevelésével, gondozásával kapcsolattartásával a gyermek fogadásával, a gyermek egészségügyi ellátásával a gyermek családba való visszahelyezése során felmerülő anyagi problémát önerőből megoldani nem tudja,

h) a családjában baleset miatt súlyos egészségügyi károsodás, vagy anyagi kár keletkezett.

Az a,) b,), f,)h,) pontokban felsorolt rendkívüli élet- illetve krízishelyzetben a szociális ügyekért felelős bizottság  méltányosságból eltérhet a fenti jövedelemhatártól család esetén nettó 94.050 Ft-ig, egyedül élő esetén nettó 112.860 Ft-ig .

A rendkívüli települési támogatás adható eseti jelleggel, évente legfeljebb 3 alkalommal. Havi rendszeres támogatás esetén a folyósítás ideje legfeljebb 3 hónap.

Temetési költségekhez való hozzájárulást igényelhet az a kérelmező, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 85.500 Ft-ot.

A kérelemnyomtatvány és bővebb felvilágosítás a hivatal Szociális és Lakásügyi Csoportjától (földszint 7-9 szoba) kérhető ügyfélfogadási időben.

Csongrád, 2019. február 26. 

Tisztelettel :

Bedő Tamás

polgármester

A szerzőről

Válaszolj

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Önnek ajánljuk

Skip to content