1. Az előző évi önkormányzati támogatás tételes elszámolása, benyújtása a tárgyévet követő év március 25. napjáig történik. A tételes elszámoláshoz számlamásolatokat kell csatolni. Az elszámolás kizárólag e rendelet 2. sz. melléklete alapján történik.
  2. A határidőn túli elszámolás, vagy annak hiánya, pontatlansága, az elszámolás valótlansága kizáró ok a következő pályázati ciklusból.
  3. A fel nem használt, vagy nem a pályázati céloknak megfelelően felhasznált támogatást vissza kell fizetni, ennek elrendeléséről a Képviselő-testület dönt.
  4. Az önkormányzati támogatásról történő elszámolásnál az alábbi kiadások nem vehetők figyelembe:
  • szeszesital és dohányáru vásárlása
  • személyes használatot szolgáló tárgyi eszközök vásárlása;
  • más szerv programja és rendezvénye támogatása.
  1. Az elszámolásokat a Polgármesteri Hivatal – akár helyszíni szemle tartásával is – ellenőrizheti. Az ellenőrzésben a kötelezettek képviselőinek együtt kell működniük, az ellenőrzés meghiúsulása az elszámolás hiányát eredményezi.
  2. A Polgármesteri Hivatal utóellenőrzést végezhet a pályázatban rögzített adatok hiteles voltának megállapításához az éves beszámolók alapján. Ehhez bekérheti a szervezet közhasznúsági jelentését, amennyiben az egyesület közhasznú minősítésű, valamint kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolóját. Az utóellenőrzés során feltárt hiányosság, valótlan adatközlés esetén a (3) bekezdés szerint kell eljárni.

 

 

Elszámolási útmutató letölthető innen (.doc)