PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Csongrád Város Polgármestere

pályázatot hirdet 

a 6640 Csongrád, Hársfa u. 59. 3/8. szám alatti megüresedett szociális bérlakás szociális helyzet alapján történő bérbeadására

A pályázatok zárt borítékban történő beérkezésének helye és határideje: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda, Szociális és Lakásügyi csoport (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 8-9. iroda), 

2022. november 18. (péntek) 10.00 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Hársfa u. 59. 3/8. – pályázat

A részletes hirdetmény, az 1. sz. pályázati adatlap, valamint a 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről a www.csongrad.hu honlapon megtalálható.

 További információval, illetve a részletes hirdetménnyel kapcsolatban ügyfélfogadási idő alatt a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Szociális és Lakásügyi csoport áll rendelkezésre. (Csongrád, Kossuth tér 7. fszt. 8. szoba, tel.: 63/571-920) 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. november 28. (hétfő)

A lakás megtekinthető: 2022. november 10. (csütörtök) 11.00-11.30 óra között

A Polgármester fenntartja a jogot, hogy érvénytelenné nyilvánítja annak a személynek a pályázatát, akinek az önkormányzattal szemben lejárt tartozása van.