Ref/99-2/2022

Csongrád Városi Önkormányzat pályázatot hirdet
Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum igazgató
(magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023.01.01. napjától 2027.12.31. napjáig terjedő időtartamra szól. 

A munkavégzés helye:

Csongrád-Csanád megye, 6640 Csongrád, Szentháromság tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A városi könyvtár, információs központ és a városi múzeum működésének irányítása. Munkáltatói jogok gyakorlása. Intézményi rendezvények szervezése, koordinálása. 

Javadalmazás és juttatások:

A javadalmazás megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvének rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és szakirányú középfokú szakképzetség.
 • Felsőfokú közművelődési végzettségnek megfelelő feladatkörben szerzett gyakorlat, legalább 5 év szakmai gyakorlat
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közművelődési területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat
 • Közművelődési területen eltöltött legalább 5 éves vezetői megbízás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Szakmai vezetői program
 • Szakmai tapasztalat meglétét igazoló munkaügyi okmányok másolata
 • Iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja. 
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően 2023. január 1-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Juhász László jegyző nyújt a 63/571-900  telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton Erhardtné Bernát Henrietta részére a pmmunkaugy@csongrad.hu e-mail címen keresztül. 

Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. ). Kérjük a zárt borítékon feltüntetni a „Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum igazgatói pályázat”

Személyesen Csongrádi Polgármesteri Hivatal, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. munkaügyi iroda

A pályázat elbírálásának módja rendje:

A kinevezésről Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő testülete dönt. 

A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyaga postai úton visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2022. november 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

A kulturális intézmény weboldala, és Csongrád Város Honlapja a www.csongrad.hu, 2022. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.csongrad.hu honlapon szerezhet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csongrad.hu honlapon szerezhet.