Válassza az Oldal lehetőséget

Városgazdasági, Ügyrendi-és Összeférhetetlenségi Bizottság 2020. szeptember 21-én, 14.30 órai kezdettel ülést tart

Városgazdasági, Ügyrendi-és Összeférhetetlenségi Bizottság 2020. szeptember 21-én, 14.30 órai kezdettel ülést tart

A Városgazdasági, Ügyrendi-és Összeférhetetlenségi Bizottság 2020. szeptember 21-én (hétfőn),14.30 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Galéria kistárgyaló

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítása

2. Javaslat a helyi tanulmányi ösztöndíj rendszerről szóló rendelet és ahhoz kapcsolódóan a Csongrád Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítására

3. Javaslat a helyi kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 20/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat Csongrád Városi Önkormányzat és Csépa Községi Önkormányzat közötti feladat ellátási szerződés megkötésére fogászati egészségügyi alapellátás és iskolafogászati ellátás vonatkozásában.

5. Javaslat az I. sz. fogászati körzet praxisjogának átadására, a feladat ellátását biztosító, feladat – ellátási szerződés megkötése

6. Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, és tájékoztató az előző évi forduló eredményeiről.

7. Javaslat: Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat szabályzatának megalkotására

8. A Síp Iskola fejlesztésének támogatása

9. Beruházási hitelfelvétel TOP-2.1.1-15-CS1-2016-0003 azonosító számú Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú projekt önrész biztosításához

10. Csongrád város vízi közműveinek 2021-2035. Gördülő Fejlesztési Terve jóváhagyása.

-mellékletek (.zip)

11. A Batsányi János Gimnázium előtti közterület rendezése

-mellékletek (.zip)

12. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Egyebek:

  • A Csongrád, Hársfa u. 65. fsz. 1. sz. alatti költségelvű garzonlakásra benyújtott pályázatok elbírálása (Zárt ülés)

 

Zárt ülés:

Z/1. Javaslat Csongrád Város Díszpolgára cím adományozására

Z/2. Javaslat PRO URBE – CSONGRÁD kitüntetés adományozására

Z/3. Javaslat Város Közösségéért Díj adományozására

– Első lakáshoz jutók támogatása

 

A szerzőről

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk