A Bokrosi Városrészi Önkormányzat 2018. március 21-én (szerdán), 17.00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bokrosi Kirendeltség

 

 

Meghívó

 

Főnapirend:

1./ Tájékoztató a Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatala 2014-2017. évi munkájáról

-Melléklet (.pdf)

2./ Beszámoló a Bokros Városrészi Önkormányzat munkájáról

3./ Egyebek:

                    Tájékoztatás a Csongrád-Bokros, Bokros u. 42/A sz. alatti üzlethelyiség  bérbeadásáról

 

4. Előterjesztések

1-1. A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítása.

2-2. Tájékoztatás a Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet tevékenységét érintő intézményi szervezeti átalakítással kapcsolatos intézkedésekről

3-5. Javaslat óvodai beíratások időpontjára a 2018/2019-es nevelési évet érintően

4-6. Helyi tanulmányi ösztöndíj bizottság létrehozása és a helyi tanulmányi ösztöndíjrendszerről szóló rendelet módosítása      

5-7.  A 2018. évi gépjármű- és kommunális adóból származó bevétel felhasználására vonatkozó feladatterv jóváhagyása

6-8. Tájékoztatás a fedett medence kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásról 

7-9. Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium szakmai alapdokumentum módosításának véleményezése 

8-10. Rendkívüli önkormányzati támogatásokra elkülönített 2018. évi keretösszeg terhére pályázat beadása

9-11. A Honvéd üdülő (6640 Csongrád, Körös-torok 73-74, hrsz: 6032) GINOP 7.1.2-15 pályázat keretében nem elszámolható munkák megrendelése önkormányzati önerő terhére

10-12. Tájékoztatás beruházási hitelfelvétel indokoltságáról, felhatalmazás banki ajánlatok bekérésére