Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2022. december 13-án (kedden), 16:30 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tükörterme

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1-1. 2022. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat-módosítása

-melléklet (.xlsx)

2-2. Javaslat a 2023. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozására.

3-3. Javaslat: A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására.

4-4. Hozzájárulás a 2023. évi kistérségi járási startmunka program indításához.

-melléklet (.xls)

5-5. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 9/2022.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

6-6. Hozzájárulás az I. sz. fogorvosi körzet feladat – ellátási szerződésének véglegesítéséhez

7-7. Hozzájárulás a II. sz. fogorvosi körzet feladat – ellátási szerződésének véglegesítéséhez

8-10. Elvi döntés a Csongrád, Szent Imre utcai főzőkonyha ügyében

9-11. A Csongrád, Orgona utca 14. 2. em. 6. szám alatti lakás kikiáltási összegének csökkentése

10-15. A Képviselő-testület 2023. I. félévi munkaterve

11-17. Hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletet módosító 12/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet korrekciója és tárgyban ../2022. (XII…) önkormányzati rendelet alkotásának kezdeményezéséhez

 

Zárt ülés:

Z/1. Javaslat „Közművelődési” Díj adományozására 

 

Egyebek: