Kedvezményezett neve: Csongrád Városi Önkormányzat
Együttműködő partnerek: Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Projekt címe: EGÉSZ-ség Praxisközösség kialakítása Csongrád térségében
Támogatás összege: 149 992 558,-HUF
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tartalma: Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül Csongrád Városi Önkormányzat vissza nem térítendő támogatásban részesült 149 992 558 Ft.

Az EFOP-1.8.2-17-2017-00023 azonosítószámú, „EGÉSZ-ség – praxisközösség kialakítása Csongrád térségében” című pályázati projekt megvalósítása során az orvosok egymás közötti hatékony működése, a lakosság széles körű bevonása és tájékoztatás adása mellett egyéni ellátás az esetleges többletszolgáltatás igénybevételével, mint pl: dietetika, gyógytorna, mentálhigiénés segítő beszélgetés, pszichológus, fogorvos, szociális gondozó területeken.

Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése (EFOP1.8.2–17) projekt célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, a fejlesztés járuljon hozzá az alapellátás prevenciós fókuszú áthangolásához, és ezáltal a lakosság egészségtudatosságának növeléséhez, valamint a megelőzéssel kapcsolatos területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A projekt célja, hogy javuljon az egészségügyi alapellátási és népegészségügyi feladatok összehangolása az egészségügyi ellátás betegségcentrikus és a népegészségügy egészségcentrikus szemléletmódjának ötvözésével. Kibővített alapellátási szolgáltatások nyújtása az alapellátás szereplői között kialakult új együttműködési keretek között. Erősödjön az alapellátó rendszer prevenciós tevékenysége a praxisok által nyújtott preventív szolgáltatások kibővítésével és a praxisok együttműködési modelljeinek ellátórendszerbe történő beépítésével. Az alapellátási kompetencia keretein belül a praxisok minél szélesebb körben képesek legyenek definitív ellátást nyújtani a betegek számára, valamint a magasabb progresszivitási szintű és költségesebb ellátási szinteket tehermentesítve magasabb színvonalon működő, folyamatos háziorvosi ellátást biztosítani a lakosság számára. Javuljon a betegellátáshoz való hozzáférés és ezáltal csökkenjenek a betöltetlen praxisokból eredő területi egyenlőtlenségek.

Tervezett befejezési dátum: 2020. 05. 31.
Projekt azonosító száma. EFOP-1.8.2-17-2017-00023

Fix EU