Tisztelt Lakosság!

 

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 1-től hatályba lépő 39/2022.(XI.28.) számú, új adórendeletet fogadott el. Az alábbiakban szeretném tájékoztatni a lakosságot a rendelet legfontosabb változásairól.

Magánszemélyek kommunális adója:
  Csongrád belterületén a garázsok kommunális adója az eddigi 3.000,- Ft/év-ről 6.000,-Ft/év-re emelkedik.
  A 3 vagy több gyermeket nevelő családok arra az 1 ingatlanra, amelyben életvitel szerűen tartózkodnak, mentességet igényelhetnek abban az esetben, ha legalább 3 kiskorú gyermeket nevelnek.
  A 70. életévüket betöltött személyek csak arra az 1 ingatlanra kaphatnak mentességet, amelyikben lakik, ha ott 65 évnél fiatalabb személy nem él és nincs is bejelentkezve a lakcímnyilvántartás szerint. A többi ingatlanra nem jár mentesség.

Azok az adóalanyok, akiknél adómérték vagy adómentesség megszűnés miatt változás történik az adófizetés összegében, határozatban értesítést kapnak az adócsoport munkatársaitól várhatóan 2023. január végén, február elején.

Azon adózók, akik 2023 évtől jogosultak valamelyik kommunális adó mentességre, nekik személyesen kell igényelni az adócsoport irodájában.

  Az általános adómérték nem változott, továbbra is 6.000,- Ft/év.
  Tanya számmal rendelkező, a külterületen életvitel szerűen lakott valamint az alsóvárosban található ingatlanok esetében az adó mértéke 3.000,- Ft/év.
  Külterületen (ideértve a zártkertet is) a 12m2-t meg nem haladó alapterületű építmények mentesek az adó alól.
  Külterületen (ideértve a zártkertet is) a 25m2-t meg nem haladó alapterületű építmények esetében az adó mértéke 6.000,- Ft/év.
  Külterületen (ideértve a zártkertet is) a 25m2-t meghaladó nem lakáshoz tartozó építmény után az adó mértéke 7.200,- Ft/év.

Telekadó:
– Adóköteles a Csongrád Városi Önkormányzat illetékességi területén lévő, belterületen található telek.
– Az adó alapja a telek, vagy telekrész m2-ben számított területe.
– Az adó mértéke a telek, vagy telekrész m2-ben számított területe után 50,- Ft/m2/év
– Mentes a telekadó alól:
– a magánszemély tulajdonában álló telek (kommunális adó köteles)
-az a telek, amelyen építményadó-köteles építmény található
-külterületen található telek

Az érintetteknek bevallási kötelezettségük van. A nyomtatványokat az adócsoport munkatársaitól lehet igényelni valamint 2023. január 1-től a honlapunkon is elérhető lesz.

Az adókötelezettség keletkezéséről, változásáról legkésőbb a változást követő év január 15-ig kell bevallást benyújtani az Önkormányzati adóhatósághoz.

Helyi iparűzési adó
– a vállalkozások iparűzési adómentessége az eddigi 2 millió Ft helyett 1,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapra csökken.

Idegenforgalmi adó
2023. január 1-től a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó megállapítására szolgáló bejelentőlap kitöltési kötelezettség megszűnik. A szálláshelykezelő szoftver használatán túl egyéb nyilvántartás-vezetési kötelezettség nincs.
Az idegenforgalmi adóbevallások továbbra is havi rendszerességgel benyújtandók az Önkormányzati adóhatósághoz.

A fenti változásokkal kapcsolatos kérdések esetén forduljanak az adócsoport dolgozóihoz az 571-962, 571-992, 571-910-es telefonszámokon vagy személyesen ügyfélfogadási időben.

 

Csongrád, 2022. december 13.

Dr. Juhász László

              jegyző