Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 15-én (csütörtökön), 09:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme 

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

Meghívó

 

Napirend előtt:

Az „Év családja” kitüntető cím átadása

 

Napirendi pontok:

1. 2022. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat-módosítása

-melléklet (.xlsx)

2. Javaslat a 2023. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozására.

3. Javaslat: A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására.

4. Hozzájárulás a 2023. évi kistérségi járási startmunka program indításához.

-melléklet (.xls)

5. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 9/2022.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Hozzájárulás az I. sz. fogorvosi körzet feladat – ellátási szerződésének véglegesítéséhez

7. Hozzájárulás a II. sz. fogorvosi körzet feladat – ellátási szerződésének véglegesítéséhez

8. Az Első Magyar Kert Szövetkezet és Csongrád Város Önkormányzata között létrejött Együttműködési megállapodás meghosszabbítása

9. A Csongrádi – Tiszapart Sportegyesület beszámolója a Városi Sporttelep és az Ifjúsági Ház 2022. évi üzemeltetése tekintetében

-mellékletek (.zip)

10. Elvi döntés a Csongrád, Szent Imre utcai főzőkonyha ügyében

11. A Csongrád, Orgona utca 14. 2. em. 6. szám alatti lakás kikiáltási összegének csökkentése

12. A Csongrádi Alkotóház nevének módosítása – határozat visszavonása

13. Csongrád város új településrendezési eszközeinek (településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának) elfogadása, határozat és rendelet megalkotása

-mellékletek (.zip – 60 MB)

14. Csongrád város új településképi rendeletének és új településképi arculati kézikönyvének elfogadása, határozat és rendelet megalkotása

-mellékletek (.zip – 242 MB)

15. A Képviselő-testület 2023. I. félévi munkaterve

16. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

17. Hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletet módosító 12/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet korrekciója és tárgyban ../2022. (XII…) önkormányzati rendelet alkotásának kezdeményezéséhez

18. Kültéri sportmedence és gépészeti épület átadás-átvétele

19. Csongrád 2-es számú posta újra nyitásának feltételei

 

Zárt ülés:

Z/1. Javaslat „Közművelődési” Díj adományozására 

Z/2. Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 20%-os üzletrészének megvásárlására tett ajánlat

Z/3. Csongrádi Közmű Kft. felügyelőbizottsági tag választása

 

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.