Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit KFT évente 2 alkalommal az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően – a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását kívánja biztosítani.

A lomtalanítás folyamata:

  1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért elszállítási időpontot az FBH-NP Közszolgáltató NonprofitKft. munkatársával.
  2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot.
  3. az FBH-NP Közszolgáltató NonprofitKft. szállító járműve az egyeztetett napon elszállítja azt.

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a következőek lehetnek pl. feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
  • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
  • veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
  • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.