Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. november 30-án (csütörtökön), 13:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Csongrád Város Sportkoncepciója 2023-2028.

2. Hozzájárulás Dr. Botos Jolán fogszakorvos iskolafogászati feladatellátásról történő lemondásához. 

3. Javaslat a Tari László Múzeum intézményvezetői pályázatának elbírálásra létrehozott szakmai bizottság tagjaira

4. A helyi adókról szóló 39/2022. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

-melléklet (.pdf)

5. Javaslat: A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására.

6. A köztisztviselők illetményalapjáról szóló 31/2018. (XII. 21. )önkormányzati rendelet módosítása

7. Futópálya létesítése

8. Csatlakozás az Európai Polgármesterek Szövetsége szervezethez.

9. EUCF pályázat benyújtása

10. Javaslat a 2024. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel

11. A Csongrád város ipari parkja mögötti területek belterületbe vonása.

-melléklet (.pdf)

12. Javaslat a helyi kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 20/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosítására

13. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülés:

Z/1. Személyi javaslat CSOTERM Kft. ügyvezetői megbízására

Z/2. Javaslat „Év családja” Díj adományozására    

 

15.00 órától  Közmeghallgatás

 

Interpellációs válaszok