Válassza az Oldal lehetőséget

Pályázati felhivás!

Csongrád Városi Önkormányzat pályázatot hirdet a Csongrád, Muskátli u. 1. sz. alatti üzlethelyiség  (korábban pékáru üzlet) bérbeadására.

Az ingatlan adottságai: Az üzlethelyiség 51 m2 alapterületű, elavult műszaki állapotú, felújításra szorul.

A bérlőnek vállalnia kell az üzlethelyiség igény szerinti, saját költségén történő felújítását. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • A megajánlott bérleti díj összegét, melynek mértéke minimum 51.000 Ft + ÁFA/hó, és amely összeg évente egyszer, január 1-jén a költségvetési törvényben tervezett infláció mértékével emelkedik. A bérleti díj fizetés kezdete az üzlethelyiség megnyitása, de legkésőbb 2021. szeptember 1. napja.
  • Az üzlethelyiségben folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység részletes leírását.
  • Az üzletben foglalkoztatni kívánt dolgozók számát.

A bérleti jogviszony időtartama: 10 év, azzal, hogy a beruházás költségeire tekintettel a bérbeadó 5 évig rendes felmondással nem él. 5 év után a bérbeadói, és a jogviszony teljes időtartama alatt a bérlői rendes felmondás időtartama 2 hónap.

A bérlő üzleti kockázata és költsége, ha a bérleti jogviszony saját érdekkörében felmerült okból szűnik meg, szünteti meg vagy mondja fel. A bérbeadó ez esetekben nem téríti meg az üzlethelyiségbe történt beruházás értékét.

A pályázat benyújtása: kizárólag írásban, zárt borítékban lehet benyújtani Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Irodáján (Csongrád, Kossuth tér 7., 105. szoba) 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. február 10. (szerda) 12 óra. A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Muskátli u. 1. üzlet – pályázat

A pályázatokat – az önkormányzat számára legelőnyösebb elfogadásával – a Városgazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság bírálja el. A bizottság a döntést követő munkanapon értesíti a pályázókat annak eredményéről. Az ingatlan birtokbavételére csak a bérleti szerződés megkötése után kerülhet sor.

  • Az üzlethelyiségre minden nagykorú magánszemély, vagy bármely jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázhat.
  • Nem nyújthat be érvényes pályázatot, akinek Csongrád Város Önkormányzatával szemben bármilyen lejárt tartozása van.

A pályázat nyertese:

Aki az önkormányzat számára várospolitikai, önkormányzati és gazdasági szempontokat figyelembe véve a legelőnyösebb ajánlatot teszi.  

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázati kiírást utólag érvénytelennek nyilvánítsa, és eredményt ne hirdessen.

A szerzőről

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Önnek ajánljuk

Skip to content