Válassza az Oldal lehetőséget

Pályázati hirdetmény Csongrádi Alkotóház intézményvezető munkakör betöltésére

Pályázati hirdetmény Csongrádi Alkotóház intézményvezető munkakör betöltésére

Csongrád Városi Önkormányzat pályázatot hirdet

Csongrádi Alkotóház intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád megye, 6640 Csongrád, Tanya 833/A

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakmai munkájának és gazdálkodásának irányítása, munkáltatói feladatok ellátása, együttműködés a fenntartóval, a város intézményeivel, kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel, képzőművészeti táborok szervezése, koordinálása.

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •   Képzőművészeti vagy iparművészeti főiskola vagy egyetem
 •   Legalább 5 év szakmai tapasztalat
 •   Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 •   Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •   Angol nyelvből társalgási szintű nyelvtudás
 •   Szobrász, grafikus vagy festő végzettség
 •   Képzőművészeti életben való jártasság- 5 év feletti szakmai tapasztalat
 •   A kortárs magyar képzőművészeti élet alapos ismerete, jó kommunikációs készség,

  nemzetközi szakmai kapcsolatok.

 •   B kategóriás jogosítvány

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •   Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 •   Szakmai vezetői program
 •   Szakmai tapasztalat meglétét igazoló munkaügyi okmányok másolata
 •   Iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata
 •   Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja.

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően,2021. január01-től betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információtDr. Juhász László jegyzőnyújt a 63/571-900 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton Erhardtné Bernát Henrietta részére a pmmunkaugy@csongrad.hu e-mail címen keresztül.
Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: Ref/84-2/2020

Személyesen Csongrádi Polgármesteri Hivatal, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. munkaügyi iroda

A pályázat elbírálásának módja rendje:

A kinevezésről Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyaga postai úton visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 17.

A pályázati kiírás közzétételének helye: Csongrád Város Honlapja www.csongrad.hu

2020. november 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.csongrad.hu honlapon szerezhet.

A szerzőről

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Önnek ajánljuk

Skip to content