Válassza az Oldal lehetőséget

Pályázati hirdetmény Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet intézményvezető beosztás ellátására

Pályázati hirdetmény Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet intézményvezető beosztás ellátására

Csongrád Városi Önkormányzat
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, öt év-ig szól.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Az alapító okirat szerinti önkormányzati intézmények részére pénzügyi, gazdasági feladatok végzése. Munkáltatói jogok gyakorlása. Az alapító felé történő kapcsolattartás, beszámolás.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Főiskola,

-Gazdasági, pénzügyi pályán szerzett gyakorlat

– Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,  Magyarállampolgárság
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő, államháztartási szakirány,
– Intézményvezetői – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.
Szakmai tapasztalat meglétét igazoló munkaügyi okmányok másolata.
Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai.
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását
vállalja.
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhessék.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Juhász László jegyző nyújt, a 20/777-8338 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Önk/71-4/2020 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
Elektronikus úton Erhardtné Bernát Henrietta részére a pmmunkaugy@csongrad.hu e-mail címen keresztül.
Személyesen: Erhardtné Bernát Henrietta, Csongrád-Csanád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján a képviselő testület dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyaga postai úton visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.csongrad.hu – 2020. november 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csongrad.hu honlapon
szerezhet.

A szerzőről

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk

Skip to content