Válassza az Oldal lehetőséget

Pályázati kiírás Csongrád város közigazgatási területén megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések, korszerűsítések támogatására

Pályázati kiírás Csongrád város közigazgatási területén megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések, korszerűsítések támogatására

Csongrád Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Csongrád város közigazgatási területén megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések,

korszerűsítések támogatására az alábbiak szerint:

  

Támogatási cél: Csongrád város közigazgatási területén működő szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számának növelése.

Támogatás adható Csongrád város közigazgatási területén megvalósuló

 1. Szálláshely bővítését szolgáló fejlesztésekhez, kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséhez
 2. a magán szálláshelyek komfortfokozat emeléséhez;
 3. tartósan turisztikai célra hasznosított ingatlan, ingatlanrész korszerűsítéséhez, felújításához, komfortfokozat növeléséhez, kivéve az évente előírt higiénés felújításokat – meszelés, festés, mázolás stb. – és a szokásos mértékű karbantartásokat.
 4. Tartósan turisztikai a cél, ha a szálláshelykiadó a támogatás odaítélésétől számítva legalább 3 évig szálláshely kiadásra hasznosítja az ingatlant;
 5. Turisztikai szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, komfortfokozat növeléséhez, szociális és egyéb kiszolgáló létesítmények fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez.
 6. Magánszemélyek, vagy jogi személyiségek által benyújtott turisztikai célú pályázatok önrészéhez

Elszámolható költségek:

 • tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök
 • immateriális javak (pl. idegenforgalom szempontjából szükséges szoftver),
 • beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó szolgáltatások
 • turisztikai pályázatok önrésze

Pályázók köre:

Csongrád város közigazgatási területén kereskedelmi szálláshelyet, illetve fizető szálláshelyet működtető gazdasági társaságok, költségvetési szervek, egyéni vállalkozók és természetes magánszemélyek, akik 2017. évtől tartózkodás utáni idegenforgalmi adót Csongrád Város Önkormányzata felé fizettek.

A támogatás formája:

A pályázó működési támogatásának nem minősülő vissza nem térítendő támogatás, csekély összegű támogatás formájában.

Nem pályázhat az a vállalkozás, amely:

 • csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll
 • az az egyéni vállalkozó, aki engedélyét visszaadta illetve azt bevonták
 • a költségvetés bármely alrendszeréből juttatott támogatásra vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeinek – a pályázat benyújtását megelőző három éven belül – nem tett eleget;
 • lejárt köztartozása van.

A támogatás mértéke:

A támogatás összege maximum az igénylő által az adott év november 30-áig befizetett tartózkodás utáni idegenforgalmi adó összege.

2.,

A támogatás kifizetése:

A finanszírozás a támogatás jóváhagyását követően, a pályázatban megjelölt és jóváhagyott célra történhet.

A támogatást Csongrád Városi Önkormányzat folyósítja a pályázó által megjelölt számlára.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban a mellékelt pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteréhez címezve (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.).

Csak az a pályázat felel meg a formai követelményeknek, amelyik

 • tartalmazza a Pályázati Adatlapot,
 • összefűzött. minden oldala szignóval van ellátva, a megfelelő helyen cégszerűen aláírt,
 • támogatásra jogosult pályázó nyújtotta be;
 • a megadott beadási határidőn belül nyújtották be;
 • a pályázat keretében nyújtható maximális támogatásnál nem nagyobb összegű igénnyel nyújtotta be a pályázatot;

A pályázat benyújtásának határideje:

MINDEN ÉV NOVEMBER 30.

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda véleményezi, a támogatás odaítéléséről a polgármester dönt a pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül.

A pályázat eredményéről – a döntést követő 8 napon belül – a pályázók írásban értesítést kapnak. A támogatásban részesült pályázóval az Önkormányzat az elbírálást követő legkésőbb 10 napon belül szerződést köt. A pályázó szervezetekkel kapcsolatos információkat a pályázat kiírója közérdekű adatnak tekinti, azokat a jogszabály által előírt módon nyilvánosságra hozza. 

A pályázati támogatás igénybevétele:

A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt a 4. sz. mellékletben foglalt megállapodás szerint.

A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás összege és a támogatási cél Csongrád Városi Önkormányzat hivatalos internetes honlapján közzétételre kerül.

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:

A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók.

A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról számadást köteles adni a támogatási szerződésben megjelölt határidőig és módon. A számadást Csongrádi Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Irodához kell benyújtani, mely iroda a számadást a jogszabályi előírások alapján ellenőrzi.

Záradék:

Jóváhagyta Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 231/2016. (XII. 22.) önkormányzati határozatával.

 

Bedő Tamás polgármester

Dr. Juhász László jegyző

Pályázat letöltése

A szerzőről

Válaszolj

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Önnek ajánljuk

Skip to content