Select Page

Pótpályázati Felhívás

 

 

 

 

 

 

 

 

Csongrád Városi Önkormányzat

Pótpályázati Felhívása

az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projektben az önkormányzat által fenntartott humán szolgáltatásban dolgozók számára

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 202/2018. (XI.22) önkormányzati határozat szerint, a Felnőttképzési Ösztöndíj Szabályzat módosításával, az EFOP 3.9.2.-16-2017-00005 számú projekt keretein belül a humán szolgáltatások területén dolgozó szakemberek számára, átképzésük idejére a tanulmányok alatt felmerülő költségek enyhítése, ily módon a folyamatos szakember-ellátás biztosítása érdekében pótpályázatot ír ki.

Személyi feltételek:

A Szabályzat hatálya kiterjed a Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tiszasas és Tömörkény településen dolgozó önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások területén dolgozó azon szakemberek számára, akik védőnői, óvodai, egészségügyi és szociális ellátás területén dolgoznak és vállalják, hogy a pótpályázati kiírásban vállalt nem OKJ-s képzést elvégzik.

Pótpályázat keretén belül támogatott képzések:

– családterapeuta

– ló terapeuta

– mentálhigiénés szakember

– mediátor

– közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Csongrád Városi Önkormányzat vonatkozásában összesen 5 fő részesülhet támogatásban.

A pótpályázat benyújtásának határideje és módja, a határidő elmulasztásának jogkövetkezményei:

A pótpályázat benyújtásának határideje a módosított szabályzat alapján 2018.12.28. napja 1600 óra. A pótpályázatot a Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény, 6640 Csongrád, Kis-Tisza u. 4. szám alá, a pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatványon, személyesen vagy meghatalmazott útján kell eljuttatni. A pótpályázat benyújtásának határideje jogvesztő, a határidő után beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

Az ösztöndíj összege:

Az ösztöndíj összege 150.000Ft/szemeszter, mely a támogatott keretlétszámot is figyelembe véve nem haladhatja meg az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt költségvetésében erre a célra biztosított összeget, a folyósítást követő években pedig a települési önkormányzat költségvetésében erre a célra biztosított összeget.

Az ösztöndíjat a támogatási szerződés aláírásától és a jogviszony igazolásától kell folyósítani. Ezt követően igazolt szemeszterenként, október 10.-ig, illetve március 10-ig kell a pályázó által megadott számlaszámra átutalni. Az ösztöndíj fedezetét a projekt ideje alatt az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt költségvetése biztosítja.

A pótpályázatok elbírálásának határideje és rendje:

A beérkezett pótpályázatokról Csongrád Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága az alábbi szempontokat mérlegelve dönt:

  • a munkakör betöltéséhez szükséges képzettség indokoltsága,
  • az intézménynél eltöltött munkaviszony időtartama.

A Bizottság a pályázók sorrendjéről és a támogatottak személyéről 2019.01.12. napjáig dönt. A döntését arra a körülményre figyelemmel köteles meghozni, hogy az ösztöndíjjal támogatottak összlétszáma egyetlen esetben sem haladhatja meg az adott évi pályázati kiírásban szereplő létszámot.
A pályázót, a pótpályázat eredményéről a polgármester írásban értesíti. A sikeres pályázóval Csongrád Városi Önkormányzat a pótpályázat eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül támogatási szerződést köt. Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést határidőn belül, bármely okból nem köti meg, úgy Csongrád Városi Önkormányzat a Bizottság által felállított sorrendben a következő, ugyanazon típusú pótpályázatot benyújtóval köt támogatási szerződést.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

a) a dolgozó képzettségét igazoló dokumentumot

b) lakcímkártya és személyigazolvány másolatát vagy más személyazonosításra alkalmas (fényképet és személyes adatokat tartalmazó) okmányt

c) europass önéletrajzot és motivációs levelet

d) munkáltatói igazolást határozatlan idejű munkaviszonyról,

e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy más forrásból ösztöndíjban nem részesül

f) egyéb, a pályázati kiírásban meghatározott dokumentumokat

g) folyamatban lévő tanulmány esetén hallgatói jogviszony igazolást.

Az ösztöndíjjal járó lényeges kötelezettségek, azok megszegéséhez fűződő jogkövetkezmények:

Az ösztöndíjban részesülő dolgozók kötelezettsége:

  • az előírt tanulmányi kötelezettségének eleget tenni,
  • hallgatói jogviszonyában beállt változásokat a polgármester felé 15 napon belül bejelenteni,
  • a végzettség megszerzését igazoló oklevelet, tanúsítványt, vagy más igazoló dokumentumot az átadást követő 8 napon belül a polgármester felé benyújtani.

Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése:

Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

a) a hallgatói jogviszony bármely okból megszűnik,

b) az ösztöndíjban részesülő dolgozó munkaviszonya megszűnik,

c) a pályázó az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését méltányolható okból kéri.

Az ösztöndíjban részesült személy a folyósított ösztöndíj vagy annak időarányos részének visszafizetésére kötelezhető, ha kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget. Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről a polgármester dönt. Az ösztöndíjat egy összegben, az elrendeléstől számított 30 napon belül kell visszafizetni. A polgármester írásbeli kérelemre, indokolt esetben engedélyezheti a visszafizetés részletekben történő teljesítését vagy a visszafizetési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti a támogatottat. A kérelmet az egy összegű visszafizetés elrendeléséről szóló döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell benyújtani.

A pótpályázati kiírásban nem szereplő kérdésekben a Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati adatlap letölthető innen (.docx)

 

A szerzőről:

Szóljon hozzá

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Rendezvénynaptár

április

2019 május

június
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
29
30
1
2
3
4
5
Rendezvények: május

1

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

2

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

3

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

4

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

5

Nincs rendezvény
6
7
8
9
10
11
12
Rendezvények: május

6

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

7

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

8

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

9

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

10

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

11

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

12

Nincs rendezvény
13
14
15
16
17
18
19
Rendezvények: május

13

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

14

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

15

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

16

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

17

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

18

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

19

Nincs rendezvény
20
21
22
23
24
25
26
Rendezvények: május

20

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

21

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

22

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

23

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

24

Rendezvények: május

25

Rendezvények: május

26

27
28
29
30
31
1
2
Rendezvények: május

27

Rendezvények: május

28

Rendezvények: május

29

Rendezvények: május

30

Rendezvények: május

31

Online tanulás - ÚJ kurzus

Facebook

Önnek ajánljuk