Az Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság 2019. június 25-én (kedden), 13.00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri tárgyaló (120-as szoba)

Letöltés egyben (zip)

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az Ügyrendi, Jogi- és Összeférhetetlenségi Bizottság (2014. X.22-től 2019. V.31-ig terjedő időszakban végzett) munkájáról

2. Beszámoló a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság munkájáról

3. Beszámoló az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság munkájáról

4. Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság munkájáról

5. 2019. évi költségvetés II. negyedéves előirányzat-módosítása

-mellékletek (.zip)

6. Településképi arculati kézikönyv és Csongrád Város településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet készítésének megindítása

-melléklet (.pdf)

7. Tájékoztató az alapítványok tevékenységéről

-mellékletek (.zip)

8Javaslat, Csongrád Városi Önkormányzat III. sz. háziorvosi praxisának telephely módosítására

-melléklet (.pdf)

9. Csongrád Városi Önkormányzat és id. Dr. Somogyi Árpád háziorvos (Somogyi és Társai Egészségügyi Kft.) közötti, VII. sz. háziorvosi praxis ellátására kötött feladat – ellátási szerződés megszüntetése

10Csongrád Városi Önkormányzat és ifj. Dr. Somogyi Árpád háziorvos (Somogyi és Társai Egészségügyi Kft.) közötti, VIII. sz. háziorvosi praxis ellátására kötött feladat – ellátási szerződés megszüntetése

11. Beruházási hitelfelvétel 2019. évi fejlesztésekre

12. A CLLD pályázat benyújtása a Városi Galéria felújítására

13. Tájékoztatás a „Barnamezős területek rehabilitációja Csongrádon” tárgyú közbeszerzési eljárásról

14. Bérlőkijelölés a Csongrád, Csemegi K. u. 7. szám alatti költségelvű lakásokba 

15. Javaslat közterület elnevezésére

-mellékletek (.zip)

16. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

17. Egyebek

 

Zárt ülés:

Z/1. Javaslat Csongrád Város Díszpolgára cím adományozására

Z/2. Javaslat PRO URBE – CSONGRÁD kitüntetés adományozására

Z/3. Javaslat Város Közösségéért Díj adományozására 

Z/4. Javaslat Egészségügyi Díj adományozására