Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2023. március 28-án (kedden), 16:30 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Galéria kistárgyaló

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1-1. Beszámoló a Csongrádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről

-melléklet (.pdf)

2-2. Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium kollégiumi feladatellátásának törlése, illetve az általános iskolák maximálisan felvehető létszámának meghatározása a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ ez irányú javaslatának véleményezése

3-3. A Csongrád, Kossuth tér 6. sz. alatti Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola tulajdonba adása a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére

-melléklet (.pdf)

4-4. Csongrád Városi Önkormányzat Településszerkezeti tervéről szóló 239/2022. (XII.15.) határozat és a Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről szóló 47/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: településrendezési eszközök) 2023. évi egyszerűsített módosítási eljárásához (Kiemelt fejlesztési területté nyilvánított Csongrád, 0505/137 hrsz. alatti ingatlan és a tervezett napelempark 0500/41 hrsz. alatti ingatlan területei, valamint a HÉSZ hibajavítása, pontosítása) szükséges környezeti vizsgálatról

5-5Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése

6-6. 2023. évi Közbeszerzési terv 

7-7. Javaslat: A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

8-8. A 2023. évi önkormányzati költségvetésre vonatkozó 21/2023.(II.23.)önkormányzati határozat módosítása 

 

Zárt ülés:

Z/1. Kishajó Kikötő üzemeltetési pályázatának elbírálása (Később kerül kiküldésre)

Egyebek:

  • Egyedi szociális lakásbérleti szerződések meghosszabbítása (Zárt ülés)