Válassza az Oldal lehetőséget

2017. február 23-ai Képviselő-testületi ülés

2017. február 23-ai Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 23-án (csütörtökön), 13.00 órai kezdettel ülést tart

Letöltés egyben (zip)

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság anyagai
Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai
Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai
Oktatási és Művelődési Bizottság anyagai
Bokrosi Városrészi Önkormányzat anyagai

Az ülés helye: Városháza Díszterme

Meghívó

Főnapirend:

1./ Csongrád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Témafelelős: Kruppa István, a gazdálkodási iroda vezetője

2./ Csongrád város ifjúsági intézkedési terv megvalósulásának tájékoztatója.

Témafelelős: Cseri Gábor alpolgármester

3./ Előterjesztések:

1. Tájékoztató a Victoria Fitness SE tevékenységéről.

2. 100 %-os Önkormányzati tulajdonú Gazdasági társaságok FEB ügyrendjének elfogadása

-mellékletek

3. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása.

4. A Csongrádi Rászoruló Személyekért és Családokért Alapítvány létrehozása

5. A Csongrádi Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása

6. Tájékoztató Csongrád város településrendezési módosításához kapcsolódó Településrendezési Szerződések megkötéséről

7. A DAKK ZRt. 2017. évi önkormányzati támogatási összegének és a regionális járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás díjbevétel különbözetének jóváhagyása.

-mellékletek

8. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2017. évi költségvetése véleményezése

-mellékletek

9. A Társulás fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése

10. A Társulás fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése

11. EFOP-4.1.7-16 kódszámú, A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázati program

12. Döntés az EFOP-3.7.3-16 kódszámú, Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása című pályázati programban való részvételről

13. Külterületi mezőgazdasági utak karbantartási költség-hozzájárulásának szabályozása

14. Az Alsóváros utcaneveinek és házszámozásának felülvizsgálata, közterületek elnevezése.

-melléklet

15. Vételi kérelem a Csongrád, Fő u. 11-17. szám alatti önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségre

16. Beszerzési engedélyokirat jóváhagyása (Bökény városrész utcáinak, parkolóinak felújítása tárgyú közbeszerzésben)

17. Bedő Tamás polgármester 2017. évi szabadság ütemtervének elfogadása

18. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

19. Csongrád Városi Önkormányzat Konzorciumi részvétele az EFOP – 3.9.2 -16 pályázatban

Polgármesteri tájékoztató

Interpellációs válaszok

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk