Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 27-én (csütörtökön), 09:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme 

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Javaslat a Csongrád Városi Önkormányzat által működtetett IX. sz. felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátásának megszüntetésére, a körzethez tartozó utcanevek más körzetbe történő áthelyezésére.  

2. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretében működtetett Széchenyi úti „Kuckó-mackó” Bölcsőde és a Templom utcai „Mesevár” Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása.

3. A Csongrádi Óvodák Igazgatósága óvodái nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása 

4. Javaslat a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020.(II.21.)önkormányzati rendelet módosításáról.

 5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 15/2015.(VI. 19.) r. módosítására

 6. Javaslat a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló 3/2016.(I. 29.)önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

7. Javaslat a helyi kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 20/2013.(XI.21.) önkormányzati rendelet módosítására

8. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ illetékességi területén a 2022/2023. tanévre a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak frissített tervezetének véleményezése.

9. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2022 pályázat benyújtása és önerő biztosítása – Fő utca, Arany János utca, Vég utca kereszteződés felújítása

10. Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye intézményvezetői pályázatának kiírása 

11. A Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

12. Az alpolgármesterek díjazásának és költségtérítésének megállapítása 

13. Javaslat a képviselők, a bizottságok tagjai és tisztségviselői tiszteletdíjának mértékéről szóló 15/2014.(X.22.) önkorm. rendelet módosítására

14. Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségnek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása 

15. A Csongrád, Zöldkert u. 2. fsz. 2. szám alatti közérdekű lakás bérlő kijelölése

16. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

17. Javaslat a 121/2021. (X.28.) önkormányzati határozat módosítására. 

18. Javaslat a 122/2021. (X.28.) önkormányzati határozat módosítására.

-melléklet (.pdf)

 

Zárt: 

Z/1. Csongrád tulajdonát képező vízi közmű vagyon és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek Magyar Állam részére történő átruházása.

Z/2.Vételi kérelem a csongrádi 0208/13. hrsz-ú önkormányzati ingatlanra

Z/3. A Csongrádi Alkotóház igazgatója megbízásának módosítása  

Z/4. A Csongrád, Gyökér u. 6. szám alatti ingatlan ingyenes felajánlása önkormányzati tulajdonba.

 

Interpellációs válaszok

 

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.