HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

TÖBB LAKÁSOS INGATLANBAN ÉLŐ 

CSALÁDI FOGYASZTÓI KÖZÖSSÉGEK RÉSZÉRE

 

Tisztelt Lakosok!

2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának együttes feltételei:

1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül

2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 önálló lakás található

A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé: a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását, a főzést, mosogatást és az étkezést, a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

3. a kedvezmény családi fogyasztói közösségre vonatkozik

Nyomtatvány igényelhető a Csongrádi Polgármesteri Hivatalban (6640 Csongrád,
Kossuth tér 7.), valamint letölthető innen Hatósági bizonyítvány kérelem földgaz. A kérelem postán, személyesen vagy ügyfélkapun keresztül a https://epapir.gov.hu weboldalról is beküldhető.

Az eljárási idő 8 nap. A kiállított hatósági bizonyítvány a lakók számától függetlenül kizárólag az ingatlanban található lakások számát tartalmazza. A kiállított hatósági bizonyítványt büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére. Az egyetemes szolgáltató a kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

 

Dr. Juhász László

jegyző