Csongrád Városi Önkormányzat pályázatot hirdet

Csongrádi Művelődési Központ és Városi Galéria igazgató

(magasabb vezető) munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád-Csanád megye, 6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közművelődési feladatok szervezése, irányítása, kulturális és képzőművészeti rendezvények szervezése. Munkáltatói jogok gyakorlása. Az alapító felé történő kapcsolattartás, beszámolás.

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •   Főiskola
 •   Felsőfokú közművelődési végzettségnek megfelelő feladatkörben szerzett gyakorlat, legalább 5 év szakmai tapasztalat
 •   Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 •   Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképességA pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 •   Közművelődési területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat
 •   Közművelődési területen eltöltött legalább 5 éves vezetői megbízásA pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 •   Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 •   Szakmai vezetői program
 •   Szakmai tapasztalat meglétét igazoló munkaügyi okmányok másolata
 •   Iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata
 •   Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •   A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja.
 •   A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhessék. 

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör a pályázat elbírálását követően 2021. január 1-től betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Juhász László jegyző nyújt a 63/571-900 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton Erhardtné Bernát Henrietta részére a pmmunkaugy@csongrad.hu e-mail címen keresztül.
Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: Ref/83-2/2020

Személyesen Csongrádi Polgármesteri Hivatal, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. munkaügyi iroda

A pályázat elbírálásának módja rendje:

A kinevezésről Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő testülete dönt.
A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyaga postai úton visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 17. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Csongrád Város Honlapja a www.csongrad.hu, 2020. november 2.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.csongrad.hu honlapon szerezhet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csongrad.hu honlapon szerezhet.