Válassza az Oldal lehetőséget

Pályázati hirdetmény Csongrádi Művelődési Központ és Városi Galéria igazgató munkakör betöltésére

Pályázati hirdetmény Csongrádi Művelődési Központ és Városi Galéria igazgató munkakör betöltésére

Csongrád Városi Önkormányzat pályázatot hirdet

Csongrádi Művelődési Központ és Városi Galéria igazgató

(magasabb vezető) munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád-Csanád megye, 6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közművelődési feladatok szervezése, irányítása, kulturális és képzőművészeti rendezvények szervezése. Munkáltatói jogok gyakorlása. Az alapító felé történő kapcsolattartás, beszámolás.

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •   Főiskola
 •   Felsőfokú közművelődési végzettségnek megfelelő feladatkörben szerzett gyakorlat, legalább 5 év szakmai tapasztalat
 •   Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 •   Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképességA pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 •   Közművelődési területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat
 •   Közművelődési területen eltöltött legalább 5 éves vezetői megbízásA pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 •   Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 •   Szakmai vezetői program
 •   Szakmai tapasztalat meglétét igazoló munkaügyi okmányok másolata
 •   Iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata
 •   Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •   A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja.
 •   A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhessék. 

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör a pályázat elbírálását követően 2021. január 1-től betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Juhász László jegyző nyújt a 63/571-900 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton Erhardtné Bernát Henrietta részére a pmmunkaugy@csongrad.hu e-mail címen keresztül.
Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: Ref/83-2/2020

Személyesen Csongrádi Polgármesteri Hivatal, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. munkaügyi iroda

A pályázat elbírálásának módja rendje:

A kinevezésről Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő testülete dönt.
A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyaga postai úton visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 17. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Csongrád Város Honlapja a www.csongrad.hu, 2020. november 2.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.csongrad.hu honlapon szerezhet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csongrad.hu honlapon szerezhet.

A szerzőről

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Önnek ajánljuk

Skip to content