A Városgazdasági, Ügyrendi-és Összeférhetetlenségi Bizottság 2024. február 27-én (kedden),15.30 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Galéria kistárgyal

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása „Köznevelési Infrastruktúra fejlesztése” pályázathoz

-mellékletek (.zip)

2. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2024. évi költségvetésének véleményezése

-mellékletek (.zip)

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  ../2024. (II. ..) önkormányzati rendelet tervezet véleményezése

4. Kiemelt fejlesztési terület kijelölése és javaslat Csongrád Város településrendezési eszközeinek módosítására

5. Javaslat Csongrád Város településrendezési eszközeinek módosítására

6. Csongrádi Óvodák Igazgatósága 4 tagintézményének human infrastruktúra fejlesztésére pályázat benyújtása

7. KözPONT belterületi utak fejlesztése című pályázat benyújtása

8. KözPONT városfejlesztés című pályázat benyújtása

9. Csongrád Város Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) jóváhagyása

-melléklet (.pdf)

10. „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” (TOP_Plusz-3.3.2-21) pályázat benyújtása – „Szentháromság téri orvosi rendelő felújítása Csongrádon” című pályázat benyújtása

11. Csongrád – Bokros hrsz 0505/125 ingatlanon konténerépület beszerzési célokmány és 2024. évi közbeszerzési terv módosítása

12. „Élhető települések” (TOP_Plusz-1.2.1-12) pályázat benyújtása – Belterületi csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése Csongrádon

13. Javaslat a 2025. évi villamos energia beszerzésre a kiemelt fogyasztási helyek vonatkozásában, 2025. évi közvilágítás célú villamos energia beszerzésre és a 2025. évi közbeszerzési terv módosítása

14. „Helyi gazdaságfejlesztés” (TOP_Plusz-1.1.1-21) pályázat benyújtása – Ipari Park fejlesztése 2.

15. “Összekötő” – helyi human fejlesztések Csongrádon elnevezésű pályázat benyújtása

16. Egyebek:

A Csongrádi- Tiszapart Sport Egyesület kérelme az Ifjúsági Ház és Sportszálló megemelkedett vízszámlájának ügyében

Dr. Kovács György városnév használat iránti kérelme