Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-én (csütörtökön), 13:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Csongrád Városi Önkormányzat 2020-2024. évekre szóló gazdasági programja és fejlesztési terve

2. Tájékoztató a 2020. évi önkormányzati költségvetés I. félévi végrehajtásáról

-mellékletek (.zip)

3. A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolója 

4. A Csongrádi Víz-és Kommunális Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója és társasági szerződés módosítása

5. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi beszámolója

6. CSONGRÁDI VENDÉGVÁRÓ Szolgáltató Szociális Szövetkezet 2019. évi beszámolója

7. Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi START Szociális Szövetkezet 2019. évi beszámolója

8.  Kulturális intézmények alapító okirat módosításai

9. Csongrád Városi Önkormányzat és Dr. Tószegi Zsuzsanna háziorvos (Dr. Tószegi és Tsa. Egészségügyi Szolgáltató Bt. 6640. Csongrád Gyöngyvirág u.5.) közötti, IX. sz. háziorvosi praxis ellátására kötött feladat – ellátási szerződés megszüntetése

10. Csongrád Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata   

11. Díszpolgári cím és „PRO URBE – CSONGRÁD” kitüntetés adományozására eseti bizottság létrehozása

12. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülés:

Z/1. Javaslat Egészségügyi Díj adományozására

 

Interpellációs válaszok

 

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.