Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 28-án (csütörtökön), 13.00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

Letöltés egyben (zip)

 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság anyagai
Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai
Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai
Oktatási és Művelődési Bizottság anyagai
Bokrosi Városrészi Önkormányzat anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a Csongrádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi munkájáról

– Beszámoló (.pdf)

2. Beszámoló a Bokrosi Városrészi Önkormányzat munkájáról

3.  Javaslat a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól szóló 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a Bartók-rét – Keselyes-dűlő helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítására 

 – melléklet (.zip)

5.  Javaslat az Alsó Tisza–menti Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ átszervezésére, a Gyermekek Átmeneti Otthona önként vállalt feladat megszűnésének kezdeményezésére

6. Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírása

7. Javaslat a 6640 Csongrád, Karinthy F. u. 9. sz. alatti szociális bérlakás értékesítésére

8. Tájékoztatás a 451. számú főút mellett épült kerékpárút kritikus szakaszának felújításával kapcsolatosan megkötött Megállapodásról

9. A Csongrád, Muskátli u. 1. szám alatti Kereskedelmi és Szolgáltató Központ üzemeltetésével kapcsolatos pályázat elbírálása

10. Tájékoztatás a kishajó kikötő üzemeltetési pályázatok beérkezéséről

11. A Csongrád város ipari parkja mögötti területek belterületbe vonása 

12. A csongrádi 0301/1 hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonása

13. A lakástulajdon megszerzésének helyi támogatási rendszeréről és a garzonlakáshoz jutás feltételeiről szóló rendelet módosítása

14. A 6640 Csongrád, Bihari J. u. 89. sz. alatti ingatlan értékesítési ügye

15. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

16. Javaslat Csongrád Város Településszerkezeti Tervének és Csongrád Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló (HÉSZ) 25/2005. (VIII. 29. ) Ökt. rendelet módosítására

 

 

Zárt ülés:

Z/1. A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálása

Z/2. Kertes-M. Kft. 6640 Csongrád, Fő u. 45. sz. alatti vendéglátó-ipari egység közterület-használati engedély elleni fellebbezés elbírálása

 

Interpellációs válaszok

 

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.