A Szervezeti és Működési Szabályzat 17. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület rendkívüli ülését 2022. február 4-én (pénteken), 8:00 órára összehívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

 

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Kiemelt fejlesztési területek kijelölése és javaslat Csongrád Város Településszerkezeti Tervének és Csongrád Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló (HÉSZ) 25/2005. (VIII. 29.) Ökt. rendelet módosítása

2. Csongrád Város tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam terhére történő átruházásáról (Zárt ülés)

3. Csongrád város településrendezési eszközei módosításának elfogadása, határozat (TSZT) és utána rendelet megalkotása (HÉSZ)

-mellékletek (.zip)

 

Az önkormányzati törvény 50. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztés elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.