Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. március 31-én (csütörtökön), 09:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Csongrád város közrendjének, köz- és közlekedés-biztonságának helyzete

-melléklet (.pdf)

2. Beszámoló a Csongrádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi munkájáról

3. A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. részére biztosított tagi kölcsön lejárati szerkezetének módosítása és a Kft. könyvvizsgálói megbízatásának meghosszabbítása

4. Távhőszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása (első olvasat)

5. Csongrád Tv Kft. alapító okirat módosítása

6. Döntés Gyepmesteri Telep működését érintő kérdésekben

7. Csongrád Város településrendezési eszközei egy részterületen, hrsz. 5778. alatti ingatlan (volt Szeviép telephely) módosításának elfogadása, határozat (TSZT) és utána rendelet megalkotása.

-mellékletek (.zip)

8. A Csongrád – Bokros kerékpárút Zöldkereszt dűlőig terjedő szakasz kezeléséneki átadása a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek

9. Közvilágítás-üzemeltetési és karbantartási szerződés módosítás

10. 2022.07.01.-2026.06.30. közötti Közvilágítás üzemeltetés és karbantartás szolgáltatás beszerzése és a 2022. évi közbeszerzési terv módosítása

11. Javaslat a csongrádi 5878 hrsz-ú ingatlan értékesítésére és az ezzel kapcsolatos pályázati felhívás elfogadására

12. Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola Alapító Okirat módosításának véleményezése

13. Csongrád város villamosenergia-igényének hálózatfejlesztése az Ipari park bővítése érdekében

14. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15. Javaslat a 9/2022.(II.25.) az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet módosítására

16. Javaslat a 48/2022.(III.25.) önkormányzati határozat értelmében a feladat-ellátási szerződés megkötésére a Dr. Tószegi és Tsa. Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel, személyes közreműködő Dr. Tószegi Zsuzsanna háziorvos

 

Zárt ülés

Z/1. A Városellátó Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása

Z/2. A Művelődési Központ és Városi Galéria számítógépes grafikus álláshely betöltése

 

Interpellaciós válaszok

 

Az önkormányzati törvény 50. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztés elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.