Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 30-án (csütörtökön), 13.00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Letöltés egyben (zip)

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság anyagai
Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai
Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai
Oktatási és Művelődési Bizottság anyagai
Bokrosi Városrészi Önkormányzat anyagai

Az ülés helye: a bokrosi Művelődési Ház terme

Meghívó

Főnapirend:

1./ Beszámoló a Bokros Városrészi Önkormányzat munkájáról.

Témafelelős: Dr. Kádár Judit aljegyző

2./ Előterjesztések:

1. Tájékoztató a Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről.

Melléklet

2. Piroskavárosi Szociális Család és Gyermekjóléti Intézmény kérelme alapítvány létrehozására

3. A Közmű Szolgáltató Kft. kölszolgáltatási (távhő) tevékenységének mérésére alkalmas kritériumrendszer jóváhagyása

4. Csongrádi Beruházó Víziközmű Társulati hitel lezárására vonatkozó megállapodás jóváhagyása

Melléklet

5. Tulajdonosi hozzájárulás a Tisza Part SE kezelésében lévő öltözők felújításához.

Melléklet

6. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésre pályázat benyújtása és önerő   biztosítása – Templom Utcai Delfin Óvoda felújítása

7. A Csongrádi Óvodák Igazgatósága intézményvezetői pályázatának kiírása

8. A 2017. évi gépjármű- és kommunális adóból származó bevétel felhasználására vonatkozó feladatterv jóváhagyása

9. Pályázat benyújtása az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ által az EFOP-1.8.7-16 azonosítószámú, Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében című pályázati felhívásra

10. A Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum pályázatának benyújtása a könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése című, EFOP – 4.1.8-16 kódszámú felhívásra   

11. Határtalanul! program – Kárpátaljai akcióprogramban való részvétel (HAT-17-04)

12. Taxiállomások kijelöléséről és igénybevételének rendjéről szóló rendelet megalkotása.

13. Javaslat a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására

14. Javaslat a 2017. évi közbeszerzési terv módosítására.

Melléklet

15. 2016. évi önkormányzat maradvány részbeni felhasználása.

16. Rendkívüli önkormányzati támogatásokra elkülönített 2017. évi keretösszeg terhére pályázat beadása.

17. Beszerzési engedélyokirat jóváhagyása (Bökényi városrész játszóterek felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás keretében)

18. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

19. Csatlakozási szándék kinyilvánítása „A legszebb konyhakertek” elnevezésű országos programhoz

Interpellációk

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.