Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. szeptember 29-én (csütörtökön), 09:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Megtakarítási intézkedések és beruházások az önkormányzati intézmények energia felhasználásának csökkentése érdekében

-melléklet (.pdf)

2. 2022. évi fejlesztési hitelfelvételi célok módosítása

3. Csongrád Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

4. Csongrád Város Kulturális, Közművelődési Koncepciója és Intézkedési Terve felülvizsgálata.

-melléklet (.pdf)

5. Javaslat a Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum intézményvezetői pályázatának elbírálására létrehozott eseti bizottság tagjaira

6. A Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum intézményi szétválasztásának megvizsgálása

7. A közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása 

8. Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához, és tájékoztató az előző évi forduló eredményeiről.

9. Javaslat Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat szabályzatának megalkotására

10. Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. ügyvezetői pályázatának kiírása

11. Csongrád város vízi közműveinek 2023-2037. Gördülő Fejlesztési Terve jóváhagyása

-mellékletek (.zip)

12. Javaslat a helyi kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 20/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosítására

13. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

14. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió által fenntartott Új Esély Központ Csongrád (6640 Csongrád, Raisió u. 2.) szenvedélybetegek nappali ellátásának férőhely bővítésére

-melléklet (.docx)

15. I. számú fogorvosi körzet praxisjogáról való lemondás Csongrád Városi Önkormányzat részére.  Csongrád Városi Önkormányzat és Dr. Rahbari Ali (Medenta Kft. 6640. Csongrád Halpiac u 7. ,) közötti, I sz. fogorvosi praxis ellátására kötött feladat – ellátási szerződés megszüntetése 

16. II. számú fogorvosi körzet praxisjogáról való lemondás Csongrád Városi Önkormányzat részére  Csongrád Városi Önkormányzat és Dr. Poczné Dr. Varga Dorina (Medicina Dental BT. 6726. Szeged Kőrösmező u 36.) közötti, II. sz. fogorvosi praxis ellátására kötött feladat – ellátási szerződés megszüntetése 

 

Zárt: 

Z/1. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetőjének kinevezési ügye

Z/2. Javaslat Csongrád Város Díszpolgára cím adományozására

Z/3. Javaslat PRO URBE – CSONGRÁD kitüntetés adományozására 

Z/4. Javaslat Város Közösségéért Díj adományozására 

 

Interpellációs válaszok

 

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.