Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. február 15-én (csütörtökön), 09:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

-mellékletek (.zip)

2. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítására

-melléklet (.pdf)

3. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásában működő Gondviselés Háza – Aranysziget Időskorúak Otthona Csongrád (6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.) 2023. évi munkájáról

-melléklet (.pdf)

4. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásában működő Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Kisréti Otthona és a Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Kisréti Otthona I-II. Csongrád 2023. évi munkájáról

-melléklet (.pdf)

5. Beszámoló a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió fenntartásában működő Új Esély Központ Csongrád és az Új Esély Központ Csongrád II. (6640 Csongrád, Raisio u. 2.) 2023. évi működéséről.

-melléklet (.pdf)

6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosítására.

7. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 15/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosítására.

8. A Művelődési Központ és Városi Galéria 2023. évről szóló szakmai beszámolója, valamint 2024. évi munkaterve

-mellékletek (.zip)

-szolgáltatási terv (.pdf)

9. A Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum 2023. évről szóló szakmai beszámolója, valamint 2024. évi munkaterve

-mellékletek (.zip)

-kiegészítés (.docx)

10. Hiánypótlás törzskönyvi nyilvántartási eljárásban

-melléklet (.docx)

11. Javaslat óvodai beíratások időpontjára a 2024/2025-ös nevelési évet érintően

12. Csongrád településrendezési eszközeinek módosítása során az Étv. 7. §. (3) e) pontjának való megfelelőség igazolása

13. A Csongrád, Fő utca 26. sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő épületrészeinek értékesítésre történő kijelölése

14. Bedő Tamás polgármester 2024. évi szabadság ütemtervének elfogadása

15. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Interpellációs válaszok